Câu hỏi:
Căn cước được tích hợp những thông tin nào vào chip điện tử?
Theo Luật Căn cước thì Căn cước được tích hợp những thông tin nào vào chip điện tử và giá trị thông tin được tích hợp?
Trả lời:
 • Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước được thực hiện như thế nào?

  Khoản 1 Điều 22 Luật Căn cước quy định việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước là việc bổ sung vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước những thông tin ngoài thông tin về căn cước và được mã hóa. Thông tin được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

  Các thông tin, giấy tờ được tích hợp bao gồm những gì?

  Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp (Khoản 1 Điều 22 Luật Căn cước quy định)

  Giá trị của các loại thông tin, giấy tờ được tích hợp như thế nào?

  Việc sử dụng các thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác (Khoản 1 Điều 22 Luật Căn cước quy định)

  12/06/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi