Câu hỏi:
Vận chuyển quả thuốc phiện tươi có bị phạt tù không?
Em tôi bị bắt khi vận chuyển 10kg quả thuốc phiện tươi. Đây là hàng do người khác thuê em tôi chở và em tôi không biết bên trong là quả thuốc phiện. Vậy em tôi có bị phạt tù không?
Trả lời:
 • Trả lời: Hiện nay, tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 67, Điều 1, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017.

  * Với trường hợp trên, tại khoản 1, Điều 250 quy định như sau:

  1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

  c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

  d) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

  đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

  e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

  g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

  h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

  i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

  * Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy chỉ cấu thành tội được quy định tại Điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015 khi người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy biết rõ chất mà mình vận chuyển là chất ma túy. Họ phải nhận thức được hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân nào khác thì hành vi mới thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm này.

  Như vậy, vận chuyển quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù 02 năm đến 07 năm.

  Trong trường hợp người có hành vi vận chuyển chất ma túy nhưng không biết đó là chất ma túy (và chứng minh được điều đó) thì hành vi đó không thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm. Hay nói cách khác, người vận chuyển không nhận thức được đây là chất ma túy thì sẽ không bị xử lý hình sự về tội danh này.

   

  12/06/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi