Câu hỏi:
Tại sao cần phải lấy sinh trắc về mống mắt của người dân khi làm thủ tục cấp Căn cước
Tại sao cần phải lấy sinh trắc về mống mắt của người dân khi làm thủ tục cấp Căn cước?
Trả lời:
  • Dữ liệu về mống mắt có khả năng chính xác cao, rất phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trên thế giới và Việt Nam hiện nay khi các giao dịch điện tử được mở rộng, là lĩnh vực chủ yếu cho các thiết bị thông minh như (di động, app điện tử) đều được trang bị các camera thông minh tránh các trường hợp giả mạo khuôn mặt, video giả mạo khi định danh, xác thực cho các giao dịch. Kết hợp với các yếu tố sinh trắc như khuôn mặt (đảm bảo xác thực 02 yếu tố) sinh trắc là cơ sở triển khai hiệu quả Luật Giao dịch điện tử (với các thiết bị di động hiện nay rất ít được trang bị modul về đọc, xác thực vân tay) nên việc thu thập thông tin sinh trắc bắt buộc là rất cần thiết và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

    20/06/2024  |  Xuân Hoàng đã phản hồi