Câu hỏi:
Luật tiếp công dân
Các hành vi bị nghiêm cấm của Luật Tiếp công dân quy định như thế nào ?
Trả lời:
 • Theo Điều 6, Luật tiếp công dân thì:

  1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

  2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

  3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

  4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.

  5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

  6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.

  7. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.
  8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.

  Linh PV24

  17/06/2022  |  Công an tỉnh Kon Tum đã phản hồi