Bộ Công an lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

Bộ Công an lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 5: Xe thang chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói, vận chuyển và bảo quản đối với xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên cao.Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống báo cháy – Phần 14: Thiết ...
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với này trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ, chính sách đối với này trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Thực hiện Công văn số 950/UBND-NC ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành “Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế ...
Dự thảo Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông

Dự thảo Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
 Dự thảo Thông tư này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, bố trí lực lượng, trình tự kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông; huấn luyện, bổ túc nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ trên tàu.Đối tượng áp dụng là: Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông, lực lượng Công ...
Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
 Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGTThông tư số 67/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (Thông tư số 67/2019/TT-BCA), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác dân chủ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong ...
Lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe

Lấy ý kiến 02 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo quy định các yêu cầu chính để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy xách tay. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chữa cháy đã nạp đầy có khối lượng tổng lớn nhất là 20 kg.Các bình chữa cháy xách tay phải được phân loại theo loại chất chữa cháy chứa trong bình. Hiện nay có các ...
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Thông tư số 67/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (Thông tư số 67/2019/TT-BCA), có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác dân chủ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy ...
Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhà ở riêng lẻ

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về nhà ở riêng lẻ

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các nhà ở riêng lẻ trên địa bàn toàn quốc ngày càng diễn biến phức tạp, tăng nhanh cả về số lượng và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế.Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo ...
Tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quy định về phòng cháy, chữa cháy hiện hành

Tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quy định về phòng cháy, chữa cháy hiện hành

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Thực tập phương án chữa cháy, CNCH cấp tỉnh tại Trung tâm hành chính tỉnh Kon TumHện nay mới chỉ có hoạt động phòng cháy, chữa cháy được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy; đối với hoạt động cứu nạn, cứu hộ chưa được quy định cụ thể trong văn bản Luật nên chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Do vậy, Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 08 ...
Ban hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Ban hành dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 26/2023/QH15). Luật Căn cước năm 2023 có 07 chương, 46 điều, quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và có nhiều điểm mới ...
Ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Văn bản dự thảo
pho-bien-giao-duc-phap-luat/van-ban-du-thao
Theo đó, ngày 28/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật ...