Tăng cường trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, quy chế làm việc và thực thi công vụ trong Công an nhân dân

Tăng cường trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, quy chế làm việc và thực thi công vụ trong Công an nhân dân

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ Công an; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử trong CAND.Chủ động, tích cực thực hiện kịp thời hiệu quả nhiệm vụ được giao; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
  Đoàn kiểm tra số 2, Bộ Công an kiểm tra tại Cơ quan THAHS Công an tỉnhTheo đánh giá chung, Cơ quan THAHS Công an tỉnh đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền của người chấp hành án; triển khai có hiệu quả các biện pháp để nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, đột xuất xảy ra; bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; ban hành các văn bản hướng dẫn đối với Cơ quan THAHS Công an ...
Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
  Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-BCA ngày 9/3/2022 của Bộ Công an; Kế hoạch số 766/KH-CAT ngày 24/3/2022 của Công an tỉnh về việc tổ chức cuộc“Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” thi viết; Công văn số 1541/V03 ngày 29/4/2022 của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp về việc gửi Bộ Câu hỏi cuộc thi viết về công tác cải cách hành chính, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải ...
Dịch vụ công trực tuyến, lợi ích mang lại và hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Dịch vụ công trực tuyến, lợi ích mang lại và hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
  Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017, quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Theo đó, một số khái niệm được hiểu như sau: – Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được ...
Trại tạm giam đảm bảo chế độ ăn cho can phạm nhân trong dịp Tết dương lịch 2021

Trại tạm giam đảm bảo chế độ ăn cho can phạm nhân trong dịp Tết dương lịch 2021

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác năm của Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum, ngày 31/12/2020 Ban Giám thị Trại tạm giam đã tổ chức họp và triển khai nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ và CBCS trong đơn vị về việc thực hiện chế độ ăn cho can phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại tạm giam trong ngày Tết dương lịch 2021 theo đúng quy định pháp luật. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Thành – Giám thị Trại tạm giam phổ ...
Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2020

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
Tại Công văn số 3965/UBND-KTTH ngày 20/10/2020, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2020, cụ thể: Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ và đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về công tác cải ...
Danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định 461/QĐ-UBND ngày 7/7/2020 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Danh mục thủ tục hành chính gồm 90 thủ tục hành chính trong đó 79 dịch vụ công mức độ 3, 11 dịch vụ công mức độ 4 đã và sẽ được cập nhật, công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ ...
Bãi bỏ 04 TTHC cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

Bãi bỏ 04 TTHC cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
Bộ Công an vừa ban hành Quyết định số 58/QĐ-BCA về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Theo đó, các TTHC được bãi bỏ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công an các huyện trực thuộc tỉnh, thành phố trung ương bao gồm : – Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân (CMND) khi cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) ...
Số định danh cá nhân

Số định danh cá nhân

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
Nghị quyết 112 ngày 30/10/2017 của Chính phủ quy định “Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Vậy, mã số định danh cá nhân là gì? Gồm những yếu tố nào? Theo Điều 12 của Luật Căn cước công dân năm 2014, số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác ...
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực khác
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-khac
Ngày 11/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 591/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Quy chế gồm 06 Chương, 19 Điều, Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết ...