Cảnh giác thủ đoạn xuyên tạc Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Cảnh giác thủ đoạn xuyên tạc Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Trong thực tế, mặc dù tỷ lệ các vụ án lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, quyền tự do báo chí xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trên tổng số các vụ án hình sự được đưa xét xử hăng năm rất thấp song do tính chất nhạy cảm nên được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Các thế lực thù địch và một số phần tử chống đối cũng lợi dụng vấn đề này để vu cáo Nhà nước ta vi phạm ...
Nhận diện âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch núp bóng đằng sau lời “kêu gọi” bảo vệ Hoàng Sa & Trường Sa

Nhận diện âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch núp bóng đằng sau lời “kêu gọi” bảo vệ Hoàng Sa & Trường Sa

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Theo đó, hiện nay Việt Tân triệt để lợi dụng tâm lý bất bình của quần chúng nhân dân trước việc Trung Quốc có những hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta gần đây như: mở nhà hàng lẩu trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đưa máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 để vận chuyển quân lính và tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ trong điều kiện phức tạp tới đá Subi, Vành Khăn… thuộc quần đảo Trường ...
Phản bác luận điệu xuyên tạc Việt Nam vi phạm quyền con người với những "nhà hoạt động nhân quyền"

Phản bác luận điệu xuyên tạc Việt Nam vi phạm quyền con người với những "nhà hoạt động nhân quyền"

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Lợi dụng Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tổ chức phản động Việt Tân tiếp tục xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam “Chính phủ Việt Nam không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền thường khẳng định việc vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại đảng và Nhà nước Cộng sản này”. Đây là luận điệu phiến diện, xuyên tạc, ...
Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Các thế lực thù địch ra sức phê phán, xuyên tạc Việt Nam ngăn cản tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, là kẻ thù của tự do báo chí trên mạng. Các thế lực thù địch cho rằng: Nhà nước Việt Nam hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do internet, bao gồm bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, kiểm duyệt, đóng các trang mạng, ra các luật về hành vi phi bảng mang tính chất hình sự; ...
Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
         Đánh giá không đúng về bảo đảm quyền tự do tôn giáo của phạm nhân tại Việt Nam          Vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 gồm 43 trang, đưa ra nhận định, đánh giá về tình hình dân chủ, nhân quyền của 198 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Báo cáo cho rằng “Một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam đã vi phạm nhân quyền có hệ thống”; đồng thời, “phạm nhân cải ...
Phòng ngừa thủ đoạn xuyên tạc việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phòng ngừa thủ đoạn xuyên tạc việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
         Góp ý dự thảo luật là hoạt động bảo đảm công khai, minh bạch trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luậtTrong bối cảnh thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền và quá trình hội nhập quốc tế, việc bảo đảm công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật ở Việt Nam luôn được coi là một yêu cầu không thể thiếu nhằm đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong hoạt động của nhà nước và là yêu cầu ...
Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc và nỗ lực đảm bảo quyền con người

Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc và nỗ lực đảm bảo quyền con người

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
           Nỗ lực đảm bảo quyền con người của Việt Nam thời gian qua          Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc với nhiệm kỳ lần thứ nhất trước đó 2014-2016. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là bước tiến mới trong nỗ lực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ...
Tuổi trẻ Công an với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tuổi trẻ Công an với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Đấu tranh bảo vệ mặt trận tư tưởng là một nội dung cơ bản của đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc; là đấu tranh không ngừng nghỉ giữa tư tưởng, lý luận vô sản và tư tưởng, lý luận phi vô sản. Cuộc đấu tranh này luôn diễn ra quyết liệt, phức tạp và liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, trong bất kì giai đoạn cách mạng nào, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu ...
Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
 Cách mạng Việt Nam từ khi hình thành đến nay luôn gặp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Trong môi trường hòa bình, ổn định hiện nay, sự chống phá ấy thể hiện trên mọi mặt của đời sống xã hội, sự phá hoại phi quân sự mà điển hình là chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Để thực hiện, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính ...
“Nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của cán bộ, Đảng viên trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”

“Nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của cán bộ, Đảng viên trên không gian mạng trong tình hình hiện nay”

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một bộ phận quan trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết, đánh giá và khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Kiên định nền tảng, tư tưởng của Đảng, đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của ...