Một số giải pháp đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, kích động bạo lực ở Tây Nguyên

Một số giải pháp đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, kích động bạo lực ở Tây Nguyên

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Tây Nguyên hiện nay gồm 5 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; cũng là một trong bốn vùng dân tộc, tôn giáo đặc thù của cả nước, các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động ly khai với nhiều thủ ...
Nỗ lực bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nỗ lực bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
           Kon Tum là tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn với số lượng người dân tộc thiểu số chiếm đa số. Yếu tố dân tộc và tôn giáo đan xen, cùng những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh dễ tạo cớ để các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc ta vi phạm dân chủ, nhân quyền. Do đó, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đảm bảo quyền con ...
Đấu tranh với âm mưu xuyên tạc bản chất công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Đấu tranh với âm mưu xuyên tạc bản chất công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Thủ đoạn xuyên tạc công tác bảo vệ chính trị nội bộCác thế lực thù địch, phản động suy diễn cho rằng, sở dĩ Đảng ta phải tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ là để “ngụy trang”, “che đậy” cho những “phức tạp không nhỏ” diễn ra trong nội bộ như: Sự mất đoàn kết; sự tranh giành địa vị, phe nhóm, bè phái; sự suy thoái về lý tưởng, niềm tin, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ; hay tình trạng ...
Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn "bất tuân dân sự" xâm phạm an ninh quốc gia

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn "bất tuân dân sự" xâm phạm an ninh quốc gia

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Hiểu như thế nào là "bất tuân dân sự"“Bất tuân dân sự” là một trong những âm mưu vô cùng nguy hiểm của các thế lực phản động, thù địch trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam.Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Bất tuân dân sự là các hoạt động, công khai từ chối tuân theo một số luật lệ nhất định, yêu cầu và lệnh của chính phủ, hoặc của một quyền lực quốc tế chiếm đóng. Bất ...
Minh chứng sinh động phản bác luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân

Minh chứng sinh động phản bác luận điệu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân vì đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà còn là diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, tập hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ...
Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Ảnh minh họaTrong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch thúc đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng được xác định là mũi tiến công. Vì vậy, các hoạt động phá hoại tư tưởng trên không gian mạng thời gian vừa qua diễn ra hết sức gay go, quyết liệt; phạm vi ảnh hưởng rộng, ...
Nỗ lực bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng

Nỗ lực bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
           Trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Năm 2019, Việt Nam đã cùng các nước ASEAN thống nhất thông qua Tuyên bố về Bảo vệ trẻ em khỏi tất cả các hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến; tiếp đó, năm 2021 đã thông qua Tuyên bố về xóa bỏ bắt nạt trẻ em trong ASEAN, trong đó có bắt nạt trẻ em trên môi trường trực ...
Cảnh giác với luận điệu sai trái, xuyên tạc vấn đề biển, đảo trên không gian mạng

Cảnh giác với luận điệu sai trái, xuyên tạc vấn đề biển, đảo trên không gian mạng

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến mới, căng thẳng, phức tạp, đe dọa hòa bình, ổn định; sự phát triển, bùng nổ của thông tin trên internet, mạng xã hội (MXH), các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các thủ đoạn ngày càng tinh vi để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tranh chấp chủ quyền biển, đảo luôn là “cái cớ” để các phần tử phản động, bất mãn lợi dụng nhằm bóp méo ...
Công tác giáo dục, cải tạo bảo đảm quyền lợi của phạm nhân

Công tác giáo dục, cải tạo bảo đảm quyền lợi của phạm nhân

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
       Trong những năm qua, công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân luôn được lực lượng Công an các cấp chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm quyền của phạm nhân trong thời gian chấp hành án phạt tù; qua đó, giúp phạm nhân biết ăn năn, hối cải, nhận rõ tội lỗi, thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, lối sống theo hướng tích cực và sớm trở thành người có tích cho xã hội, không tái phạm tội hoặc vi ...
Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Việt Nam luôn quan tâm bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số

Chống “Diễn biến hòa bình”
an-ninh-trat-tu/chong-dien-bien-hoa-binh-
            Từ xưa đến nay, mưu đồ xuyên suốt của thành phần phản động luôn là xuyên tạc, chống phá các chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện âm mưu đó, chúng lợi dụng các vấn đề về lịch sử, đất đai, phong tục, tập quán còn lạc hậu và cuộc sống khó khăn của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời chúng tìm mọi cách khoét sâu, gây chia rẽ, điển hình là những thông ...