Xử lý nghiêm trường hợp tung tin thất thiệt về giá

Xử lý nghiêm trường hợp tung tin thất thiệt về giá

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Trong thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá đã quyết liệt, kịp thời chỉ đạo và kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn; chỉ đạo, ban hành kịp thời cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp như giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ; ...
Xử lý hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Xử lý hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Ngày 22/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 60/CĐ-TTg về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè. Công điện gửi Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Y tế, Lao động - ...
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật với người Việt Nam ở nước ngoài

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật với người Việt Nam ở nước ngoài

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các văn bản: Văn bản số 303-CV/TU ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12 tháng 8 năm  2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở ...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Tại văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao ...
Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Ngày 20/5/2024, Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử có Văn bản số 4031/TCTTKĐA về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.Triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại Hà Nội (Ảnh minh họa)Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1196/STP-HC&BTTP ngày 13/6/2024, Chủ tịch Ủy ban ...
Tổ chức các Hội thảo phổ biến chính sách pháp luật năm 2024 tỉnh Kon Tum

Tổ chức các Hội thảo phổ biến chính sách pháp luật năm 2024 tỉnh Kon Tum

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Tổ chức Hội thảo phổ biến chính sách pháp luật dành cho đối tượng là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh; các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan phản biện xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (các phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (nếu ...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, những vấn đề phát hiện qua kiểm tra cải cách hành chính được xử lý kịp thời theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1871/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2024 về kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024; theo đó từ tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm ...
Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 đối với huyện Ia H’Drai 

Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 đối với huyện Ia H’Drai 

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 đối với huyện Ia H’Drai do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực. Giám đốc Công an tỉnh. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông ...
Phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Theo đó, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, trọng tâm là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Quan tâm sâu sát, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ ...
Đẩy mạnh công tác huấn luyện thể lực, thi đấu thể thao cho cán bộ, chiến sĩ

Đẩy mạnh công tác huấn luyện thể lực, thi đấu thể thao cho cán bộ, chiến sĩ

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, tại văn bản số 2160/UBND-KGVX ngày 20/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền ...