Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có Văn bản số 593/UBND-KTTH đôn đốc các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:Một là, các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách tập trung ...
Triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Đề án để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân biết, thực hiện; triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin có liên quan đến con người được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành thuộc phạm vi ...
Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc

Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
 Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có Văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan, chính quyền các cấp tập trung các nguồn lực, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh CGC. Theo đó, để chủ động kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh CGC, đặc biệt không để xảy ra trường hợp nhiễm, tử vong vì bệnh CGC trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTTNT đã đề nghị các địa phương ...
Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng

Bộ Công an tổ chức diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia gồm các nội dung: Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản, kế hoạch, đề án; kiện toàn hệ thống tổ chức, lực lượng phòng thủ dân sự; huấn luyện, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, biên soạn tài liệu về phòng thủ dân sự; hợp tác quốc tế...Ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu ...
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được thông qua

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Sáng nay (19/2), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đó là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ ...
Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Tin trong nước
tin-tuc-su-kien/tin-trong-nuoc
Ngày 19/2/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, cụ thể về công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, ...
Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh) theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào. Rà soát, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Phong trào; trên cơ sở đó ...
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2024

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Đối với CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: Phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 là 4%; có 07 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn (tỷ lệ xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 13,5%), có 05 thôn ra khỏi địa bàn thôn đặc biệt khó khăn (tỷ lệ thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 12,2%). Tỷ lệ hộ DTTS trên địa bàn tỉnh có đất ở đạt 99,03%, tỷ lệ hộ DTTS ...
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
Các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị tư tưởng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (sự kiện) được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định hiện hành; lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước; tạo không khí phấn ...
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Tin trong tỉnh
tin-tuc-su-kien/tin-the-gioi
 Kế hoạch xác định các nội dung, nhiệm vụ thực hiện như sau:Về Nhiệm vụ chung của các sở, ban ngành, địa phương:Trong tháng 02 năm 2024, các sở, ban ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2024, gửi về Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh.Tiếp tục rà soát, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm ...