Triển khai giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Triển khai giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ huy các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp; có giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Nâng cao năng lực các lực lượng chuyên trách đấu  tranh  tội  phạm  ma túy, nhất là trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm ...
Triển khai cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Triển khai cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nhất là thời điểm dịp Tết Trung thu năm 2023 đến gần, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn tỉnh.Bánh trung ...
Tăng cường xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2023

Tăng cường xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2023

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, Công an tỉnh Kon Tum đang tiến hành kiểm tra tại các tạp hóa, siêu thị...Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung của các Kế hoạch, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Bộ Công an về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới; ...
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước trong Công an nhân dân

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước trong Công an nhân dân

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
           Theo đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có chứa nội dung thuộc bí mật nhà nước, phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy Đảng Công an với các đơn vị, địa phương; gắn kết việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật này với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Thủ ...
Đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch phương hại đến sự phát triển của địa phương

Đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch phương hại đến sự phát triển của địa phương

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
             Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 07-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 57-KL/TW đến cán bộ, chiến ...
Tăng cường công tác tư tưởng trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Tăng cường công tác tư tưởng trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên sâu, không chỉ khắc phục được tình trạng cồng kềnh về tổ chức bộ máy, trùng giẫm về chức năng, nhiệm vụ và sự chia cắt về địa bàn, lĩnh vực quản lý mà còn tạo cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, sắp xếp cán bộ, cơ cấu biên chế trong nội bộ Công an tỉnh một cách hợp lý. Đó còn là tiền đề để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ...
Công an tỉnh tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Công an tỉnh tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
Ảnh minh họaNhằm thực hiện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai ...
Triển khai Kế hoạch tuyên truyền về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong Công an tỉnh

Triển khai Kế hoạch tuyên truyền về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trong Công an tỉnh

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
Ảnh minh họaVề mục đích:- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong dự án luật do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì, phối hợp soạn thảo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nhằm hoàn thiện dự án luật bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.- Phát ...
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong Công an nhân dân

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong Công an nhân dân

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
          Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trong phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn ...
Chủ động ứng phó mưa lũ, khí hậu cực đoan

Chủ động ứng phó mưa lũ, khí hậu cực đoan

Chỉ đạo điều hành
tin-tuc-su-kien/chi-dao-dieu-hanh
Quang cảnh vụ sạt lở xảy ra ngày 30/7/2023 tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh nguồn internet)Theo đó, các phòng, Công an các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, của Bộ Công an, chính quyền địa phương và Công an tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai ...