Kết quả và những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ công tác Đặc xá

Kết quả và những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ công tác Đặc xá

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
  Yêu cầu của Công tác đặc xá phải bảo đảm về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”, tạo điều kiện thuận lợi cho những người được đặc xá nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm. Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ...
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQG về dân cư

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQG về dân cư

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
 Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân thì Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức ...
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023; trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 5 về công tác phối hợp giữa cơ quan Công an với cơ quan, doanh nghiệp trong hướng dẫn, quản lý và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Ảnh minh họa (nguồn: baochinhphu.vn)Theo đó, Cục An ninh kinh tế, Cục An ninh chính trị nội bộ và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan và ...
Một số lưu ý khi thực hiện kiểm định mẫu cửa tầng thang máy (cửa giếng thang máy)

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm định mẫu cửa tầng thang máy (cửa giếng thang máy)

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
    Ảnh minh họa (nguồn: asiastone.vn)Tại mục 2.4.12 của Quy chuẩn quy định mức yêu cầu và phương pháp kiểm tra, thử nghiệm, số lượng quy cách đối với mẫu cửa tầng thang máy (cửa giếng thang máy). Tại mục 3.1.1 của Quy chuẩn quy định việc thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với mẫu cửa tầng thang máy. Mẫu thử nghiệm do đơn vị kiểm định trực tiếp giám sát, lấy mẫu. Sau khi thực hiện kiểm định, ...
Ngày 1/1/2023, Luật Cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực

Ngày 1/1/2023, Luật Cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
Luật Cảnh sát cơ động được ban hành nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.Luật Cảnh sát cơ động được thông qua có 5 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động; điều kiện bảo đảm và chế độ, chính ...
Kon Plông: Công an xã Hiếu tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống pháo nổ

Kon Plông: Công an xã Hiếu tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống pháo nổ

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
Vào ngày 27/12/2022, Công an xã Hiếu đã tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn thôn Vi choong và cho người dân ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán vận chuyển và đốt các loại pháo, thuốc pháo; vận động người dân tự giác mang pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ra giao nộp cho cơ quan Công an.  Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại thôn Vi ChoongHiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có điểm bán được ...
Lợi ích khi sử dụng Tài khoản định danh điện tử

Lợi ích khi sử dụng Tài khoản định danh điện tử

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục ...
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, việc bỏ Sổ hộ khẩu giấy sẽ được thực hiện từ 01/01/2023

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, việc bỏ Sổ hộ khẩu giấy sẽ được thực hiện từ 01/01/2023

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
 Nghị định gồm 15 Điều, trong đó từ Điều 1 đến Điều 13 của Nghị định quy định việc sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như: ...
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

Phổ biến giáo dục, pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
Nghị định 101/2022/NĐ-CP bao gồm 05 chương, 19 điều; ngoài các chương về Quy định chung và Điều khoản thi hành thì Nghị định còn quy định nguyên tắc; điều kiện đầu tư kinh doanh; trình tự, thủ tục thẩm tra điều kiện và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí ...