Hướng dẫn công dân thực hiện Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự qua ứng dụng VNeID với tài khoản Định danh điện tử mức 2

Hướng dẫn công dân thực hiện Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự qua ứng dụng VNeID với tài khoản Định danh điện tử mức 2

Phổ biến pháp luật
pho-bien-giao-duc-phap-luat
            Để kịp thời tiếp nhận, xác minh thông tin, xử lý các vụ việc có dấu hiệu phạm tội trên địa bàn tỉnh, công dân có thể tạo các kiến nghị, phản ánh về An ninh, trật tự, thông tin tội phạm… gửi tới cơ quan Công an trên ứng dụng VneID với tài khoản Định danh điện tử mức 2 mà không phải trực tiếp đến cơ quan Công an trình báo theo hướng dẫn sau đây:            1. Công dân truy cập chức năng kiến nghị, phản ánh ...
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyềnTừ tháng 7/2018, ngay khi triển khai, thi hành Luật Quản lý, sử dụng VK VLN, CCHT trong Công an nhân dân, Công an tỉnh Kon Tum đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền những nội dung: hậu quả, tác hại, và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến VK VLN, CCHT. Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành ...
Công an cấp xã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; quản lý cơ sở kinh doanh từ ngày 15/8/2023

Công an cấp xã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự; quản lý cơ sở kinh doanh từ ngày 15/8/2023

Cải cách hành chính
cai-cach-hanh-chinh
 Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý, sử dụng pháo.Theo đó, Nghị định ...
Kết quả thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an tỉnh Kon Tum trong 06 tháng đầu năm 2023

Quản lý hành chính về trật tự xã hội
thong-ke/quan-ly-hanh-chinh-ve-trat-tu-xa-hoi
 Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cả hai vai trò thường trực: Tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 26/10/2022 của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, triển khai thực hiện ...
Hướng dẫn thực hiện thủ tục liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”

Hướng dẫn thực hiện thủ tục liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
 1. Người dân nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách sau: - Cách 1: Nộp hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính  tỉnh tại đường link đăng nhập: https://dichvucong.kontum.gov.vn- Cách 2: Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại đường link đăng  nhập: https://dichvucong.gov.- Cách 3: Nộp hồ sơ qua Dịch vụ công liên thông tại đường link  https://lienthong.dichvucong.gov.vn/2. Xử lý nghiệp vụ trên Hệ ...
Công bố sửa đổi, bổ sung các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Công bố sửa đổi, bổ sung các bộ phận cấu thành thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
Theo đó, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung các bộ phận cấu thành 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã theo quy định tại Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; Thông tư số 190/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm ...
Kon Tum: Tích cực triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính theo Đề án 06 của Chính phủ

Kon Tum: Tích cực triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính theo Đề án 06 của Chính phủ

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
Để việc triển khai liên thông đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trên được hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 về việc triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC theo Đề án 06. Ngày 21/4/2023, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp đã có Công văn số 429/HTQTCT-HT về việc triển khai thực hiện quy trình liên thông điện ...
Kon Tum: Tích cực triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên Căn cước công dân gắn chíp

Kon Tum: Tích cực triển khai thực hiện khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên Căn cước công dân gắn chíp

Quản lý hành chính về trật tự xã hội
thong-ke/quan-ly-hanh-chinh-ve-trat-tu-xa-hoi
 Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh như: Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp, Công văn số 533/BHXH-CSYT ngày 01/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công văn số 830/UBND-NC ngày 25/3/2022, Công văn số 1041/UBND-NC ngày 14/4/2022, Công văn số 3866/UBND-NC ngày 14/11/2022, Công văn ...
Tích cực thu nhận Căn cước công dân gắn chíp cho người già yếu cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tích cực thu nhận Căn cước công dân gắn chíp cho người già yếu cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Gương người tốt, việc tốt
xdll-cong-an/guong-nguoi-tot-viec-tot
Bà Diệu có hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định lên ở với con tại xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, do tuổi cao, sức yếu nên khó khăn trong công tác đi lại. Gia đình bà đã được hướng dẫn liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kon Tum đề nghị cấp CCCD tại nhà cho bà. Bà cho biết, có CCCD gắn chíp, các thủ tục về bảo hiểm, chế độ, chính sách ...
Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Lĩnh vực quản lý hành chính
cai-cach-hanh-chinh/linh-vuc-quan-ly-hanh-chinh
   Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon TumHiện nay, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) - Công an an tỉnh Kon Tum đang cung cấp 56 dịch vụ công tại 03 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát huy vai trò chỉ đạo của người đứng đầu. Nhất là trong tập ...