Câu hỏi:
Trẻ em, người chưa thành niên phạm tội có bị xử lý hình sự không? Xử lý như thế nào?
Tôi xin hỏi Diễn đàn "Công an kon Tum lắng nghe ý kiến nhân dân" một câu hỏi: Trẻ em, người chưa thành niên phạm tội có bị xử lý hình sự không? Xử lý như thế nào?
Trả lời:
 • Diễn đàn "Công an kon Tum lắng nghe ý kiến nhân dân"  xin cảm ơn câu hỏi của anh Thương (huyện Kon Plong). Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của anh như sau:

  Căn cứ điều 12 Bộ Luật hình sự thì trẻ em chưa đủ 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
  Điều 12 Bộ luật Hình sự quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:
  1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
  2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng.
  Đối với người chưa thành niên, Theo quy định của Luật Hình sự Việt Nam thì người chưa thành niên phạm tội là người phạm tội có độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, căn cứ điều luật trên thì tùy trường hợp người chưa thành niên phạm tội vẫn bị xử lý về hình sự. 

  Phòng CSĐT về TTXH – Công an tỉnh Kon Tum.

  17/06/2022  |  Công an tỉnh Kon Tum đã phản hồi