Câu hỏi:
Vi phạm an toàn giao thông
Cho mình hỏi nếu thay đổi màu sơn xe và xe không gắng gương chiếu hậu thì mức phạt tiền là bao nhiêu?
Trả lời:
  • – Mức phạt tiền đối với hành vi tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với giấy đăng ký xe được quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP.

    + Xe môtô, xe gắn máy theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 30; mức phạt tiền đối với cá nhân là chủ xe từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, đối với tổ chức là chủ xe từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

    + Xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ôtô theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 30; mức phạt tiền đối với cá nhân từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, đối với tổ chức từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.
    – Hành vi điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự không có gương chiếu hậu được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 16 của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP; mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

    17/06/2022  |  Công an tỉnh Kon Tum đã phản hồi