Câu hỏi:
Thời gian cấp CCCD gắn chip là bao nhiêu ngày
Thời gian cấp lại, cấp đổi, cấp mới CCCD gắn chip điện tử hiện nay là bao lâu kể từ ngày làm thủ tục và căn cứ theo quy định nào?
Trả lời:
 • Tại Điều 25 Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội quy định cụ thể kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý CCCD phải cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân trong thời hạn sau đây:

  - Tại thành phố, thị xã: không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi; không quá 15 ngày làm việc với trường hợp cấp lại;

  - Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: không quá 20 ngày

  làm việc với tất cả các trường hợp;

  - Tại các khu vực còn lại: không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

  Hiện nay, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong các giao dịch cá nhân. Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã và đang tập trung thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chip cho nhân dân. Do số lượng hồ sơ thu nhận nhiều trong thời gian ngan và do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covi-19 nên các đơn vị không cung cấp đủ nguyên vật liệu để sản xuất thẻ CCCD (chip gắn trên thè CCCD phải nhập nguyên liệu từ nước ngoài). Vì vậy, trong thời gian qua, việc cấp trả thẻ CCCD cho nhân dân còn chậm hơn so với quy định của Luật CCCD. Trong thời gian tới, Bộ công an đang có phương án để đẩy nhanh tiến độ trả thẻ CCCD cho nhân dân.

  09/08/2022  |  Công an tỉnh Kon Tum đã phản hồi