A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc Tặng thưởng Huy chương năm 2021 cho các cá nhân thuộc Công an tỉnh Kon Tum có thời gian phục vụ liên tục trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 30/3/2022, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 395, 396/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huy chương năm 2021 cho 353 cá nhân thuộc Công an tỉnh Kon Tum vì đã có thời gian phục vụ liên tục trong lực lượng Công an nhân dân từ 10 năm trở lên, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể:

- Tặng thưởng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho 31 cá nhân đã có thời gian 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng Công an nhân dân.

- Tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất cho 41 cá nhân, hạng Nhì cho 103 cá nhân và hạng Ba cho 178 cá nhân đã có thời gian 10 năm phục vụ liên tục trong lực lượng Công an nhân dân.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng và động viên tinh thần to lớn đối với những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần cố gắng phấn đấu, có ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của con người Việt Nam nói chung và CBCS Công an tỉnh Kon Tum nói riêng; xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta, tạo động lực mạnh mẽ và góp phần thiết thực vào những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong những năm tiếp theo.

Công an tỉnh xin đăng tải toàn văn Quyết định số 395, 396/QĐ-CTN của Chủ tịch nước:

Toàn văn Quyết định số 395/QĐ-CTN ngày 30/3/2022.

Toàn văn Quyết định số 396/QĐ-CTN ngày 30/3/2022.


Tác giả: Thu Phượng