A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo An ninh chính trị nội bộ phục vụ bảo vệ Đại hội đảng các cấp

Sáng 21/8/2019, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo An ninh chính trị nội bộ (CTNB) phục vụ bảo vệ Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là lực lượng làm công tác bảo vệ An ninh CTNB triển khai quyết liệt, khẩn trương Kế hoạch và Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương để tập trung, bảo vệ thắng lợi Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

http://bocongan.gov.vn/knd/tt/PublishingImages/NguyenTatDat/2019/8/thumb_660_d23026e8-7e4e-4f98-a1fb-dc91c1ae29d0.jpg

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Cục An ninh CTNB đã tổ chức Hội nghị tập huấn để chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị tập huấn được tổ chức đến ngày 23/8/2019, các báo cáo viên sẽ triển khai, quán triệt đến học viên các chuyên đề về kế hoạch thực hiện quy chế, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 35 cùng các nội dung quan trọng, qua đó giúp các học viên nắm toàn vẹn, đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác bảo vệ CTNB trong tình hình hiện nay.

http://bocongan.gov.vn/knd/tt/PublishingImages/NguyenTatDat/2019/8/thumb_660_58301520-14c2-41a0-8d33-7c00dced60a2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị, nội dung tập huấn và đề nghị báo cáo viên dành thời gian quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung đến tất cả học viên tham gia tập huấn. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như các Chỉ thị khác của Trung ương, công tác bảo vệ An ninh CTNB của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng. Chính những kết quả này đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội và an ninh – quốc phòng. Đặc biệt thời gian qua, lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, để lại dấu ấn sâu sắc với bạn bè quốc tế, thể hiện rõ nhất là Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng; Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại tỉnh Hà Nam… và những thành tựu này sẽ tạo thuận lợi để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới.

http://bocongan.gov.vn/knd/tt/PublishingImages/NguyenTatDat/2019/8/thumb_660_ad082941-df88-40a2-8995-b26cd06cddc4.jpg

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an các Cục, đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 35, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an để bảo vệ An ninh CTNB; triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về thực hiện biện pháp nghiệp vụ trong bảo vệ An ninh CTNB; đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục kiện toàn, lựa chọn những cán bộ trung thành với Đảng, có năng lực, bản lĩnh đứng vào đội ngũ làm công tác bảo vệ An ninh CTNB.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an