A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

 

Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta. Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, đồng thời góp phần vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

 

Đoàn công tác của Công an tỉnh đến thăm và chúc Tết Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa thuộc tỉnh Attapư, Lào ngày 08/4/2018


Ngày 06/7/2011, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” thay thế cho Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 20-9-1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về “Mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân”. Đây là định hướng quan trọng giúp hoạt động đối ngoại nhân dân có những bước đi phù hợp và những đột phá lớn trên con đường ngoại giao trong bối cảnh Việt Nam đã và đang khẳng định được vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

Trước tình hình thế giới đang có những chuyển biến hết sức nhanh chóng, phức tạp; quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế tạo ra cả những cơ hội và thách thức mới đối với nước ta trong khi các thế lực thù địch ra sức thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân để can thiệp vào công việc nội bộ của ta thì đối ngoại nhân dân đã cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Tại Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, trong năm 2017, các đoàn thể, tổ chức nhân dân đã triển khai tích cực, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân lớn, góp phần hỗ trợ đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong một năm có nhiều dấu ấn đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, nhất là các nước láng giềng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, vận động, đoàn kết tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

Đối với Kon Tum, là một tỉnh có vị trí địa lý, kinh tế quan trọng, nằm ở cửa ngõ phía Bắc vùng Tây Nguyên và trung tâm khu vực tam giác biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia, do đó khi cộng đồng ASEAN được hình thành và triển khai thực hiện đã tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đi liền với các cơ hội phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa thì công tác đảm bảo ANTT cũng đối mặt với nhiều thách thức như: Các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đối tượng phản động lưu vong lợi dụng các điều kiện đi lại thuận lợi để tăng cường chống phá; khó khăn trong việc quản lý xuất, nhập cảnh; gia tăng các hoạt động khủng bố, mua bán người, buôn lậu hàng hóa, vận chuyển ma túy, vũ khí trái phép, đặc biệt là vấn đề phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia… Do đó, cần thiết phải đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân nhằm tận dụng tối đa cơ hội đồng thời khắc phục, đẩy lùi những khó khăn, thách thức vì sự phát triển vững mạnh của mỗi địa phương, mỗi quốc gia và sự phát triển chung của cả khu vực.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và Công an các huyện, thành phố để hoạt động đối ngoại nhân dân đạt được những kết quả tích cực. Tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về Chỉ thị số 04-CT/TW, Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 27/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Quyết định số 934-QĐ-TU, ngày 10/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh”; Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND về “Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020”… Qua đó, đã góp phần đổi mới và nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.

Công an tỉnh đã xây dựng và duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phối hợp đảm bảo ANTT với lực lượng an ninh, cảnh sát các tỉnh giáp biên thuộc Lào, Campuchia thông qua tiếp xúc, trao đổi đoàn, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng chính quyền và lực lượng Công an các tỉnh thuộc Lào, Campuchia nhân dịp lễ, Tết cổ truyền dân tộc… Cử các đoàn công tác đến gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm, tham dự các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ truyền thống, lễ khánh thành các công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa… của nước bạn. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý lưu trú, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hơn 160 học sinh, sinh viên Lào, Campuchia đang sinh hoạt, học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, có 3 doanh nghiệp của tỉnh Kon Tum đang đầu tư triển khai dự án tại Lào với tổng vốn đăng ký 327,8 tỷ đồng và 3 doanh nghiệp đang và chuẩn bị thực hiện 4 dự án đầu tư tại các tỉnh của Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 1.164,38 tỷ đồng. Qua đó, Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình đảm bảo ANTT đối với các hoạt động hợp tác về kinh tế, đặc biệt là khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam và các dự án các doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại nước bạn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân sinh sống tại khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an ninh biên giới, tôn trọng pháp luật của nước bạn, duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, đồng thời phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm có thể xâm nhập vào nội địa qua đường biên. Khi tiếp xúc với các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc tại địa phương, Công an tỉnh chủ động trao đổi các thông tin chính thống liên quan thành tựu, kết quả đạt được trong công tác đảm bảo quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách đoàn kết dân tộc, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và của tỉnh. Thông qua Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh, biên tập, đăng tải nhiều thông tin, bài viết ca ngợi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và hình ảnh tỉnh Kon Tum cũng như người chiến sỹ Công an Kon Tum nói riêng, qua đó góp phần quảng bá những hình tượng tốt đẹp ra với bạn bè ở cả trong và ngoài nước.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017”, “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017” với các hoạt động thiết thực, tranh thủ được tình cảm, sự ủng hộ của các tỉnh thuộc Lào, Campuchia và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia cũng như giữa lực lượng Công an Kon Tum với Công an các tỉnh Attapư, Sê Kông, Salavan-Lào và Ratanakiri, Stung Treng-Campuchia. Động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” trong Công an nhân dân năm 2017 do Bộ Công an tổ chức. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị Việt Nam-Lào và sự hợp tác, phát triển giữa hai nước trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước hiện nay; vun đắp thêm tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, củng cố, tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Công an Việt Nam với Công an Lào nói riêng.

Với những kết quả đạt được, hoạt động đối ngoại nhân dân đã khẳng định  vai trò, ý nghĩa to lớn trong thực hiện sứ mệnh là cầu nối gắn kết quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Chính vì vậy, để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, trong đó có lực lượng Công an cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng để trên cơ sở đó triển khai thực hiện tốt các mặt công tác đối ngoại nhân dân, nắm bắt cơ hội, khắc phục thách thức đặt ra khi cộng đồng ASEAN đã được hình thành và đang triển khai thực hiện. Chỉ như vậy, đối ngoại nhân dân mới thực sự phát huy hiệu quả, xứng tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.


Khánh Vi