A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban giữa Công ty thủy điện Ialy với Công an tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Gia Lai

 

Chiều ngày 17/5/2018, Công ty thủy điện Ialy chủ trì phối hợp với Phòng An ninh kinh tế – Công an tỉnh Kon Tum và Phòng an ninh kinh tế – Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty thủy điện Ialy với Công an tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Gia Lai.

Dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Tiến Cường – Giám đốc Công ty thủy điện Ialy; đồng chí Thượng tá Lê Trọng Cường – Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế – Công an tỉnh Kon Tum, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế – Công an tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo Công an huyện Chưpah, Lãnh đạo phòng Thanh tra, bảo vệ, pháp chế thuộc Công ty thủy điện Ialy và tổ trưởng tổ bảo vệ các nhà máy thủy điện Ialy, Sê San 3, Pleikrông.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 2502/QCPH-TCAN-EVN ngày 26/6/2015 về công tác bảo vệ an ninh, an toàn giữa Tổng cục An ninh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 17/10/2016 Công ty Thủy điện Ialy và Công an tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Gia Lai đã ký kết quy chế phối hợp công tác bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn nhằm phối hợp làm tốt công tác bảo vệ an toàn tài sản, an ninh kinh tế và ANTT tại  các nhà máy thủy điện Ialy, Sê San 3 và Pleikrông do Công ty thủy điện Ialy quản lý, vận hành.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đơn vị tiến hành đánh giá, kiểm điểm các mặt công tác đã làm được, chưa làm được, những thiết sót, tồn tại trong việc thực hiện các nội dung của quy chế phối hợp với Công ty thủy điện Ialy. Đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018, đồng thời các đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo cho Lãnh đạo: Công an tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Gia Lai và Công ty thủy điện Ialy tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp vào cuối năm 2018.

Hội nghị nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Công ty thủy điện Ialy, lãnh đạo Phòng an ninh kinh tế – Công an tỉnh Kon Tum, lãnh đạo phòng An ninh kinh tế – Công an tỉnh Gia Lai. Trong năm qua, các đơn vị đã chủ động triển khai các mặt công tác để phối hợp làm tốt công tác bảo vệ tại các nhà máy thủy điện Ialy, PlêiKrông và thủy điện Sê San 3 thuộc Công ty thủy điện Ialy, chưa để xảy ra các vụ việc phá hoại của các thế lực thù địch, trộm cắp của các loại tội phạm, luôn đảm bảo an ninh, an toàn để các  nhà máy hoạt động liên tục cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thời gian tới các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và làm tốt hơn nữa trong việc phối hợp bảo vệ tài sản các nhà máy thủy điện thuộc Công ty thủy điện Ialy; tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp đạt kết quả cao.


Xuân Minh