A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng

Tại Công văn số 2458/UBND-HTKT ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh.

 

C:\Users\BBT\Desktop\vnpthu_phi_etc_cao_toc_30072022.jpg

Đẩy nhanh tiến độ sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng (Ảnh: kontumtv.vn)

Theo đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị người đứng đầu các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo việc dán thẻ định danh đối với toàn bộ xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan; không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. Quán triệt, vận động công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Kon Tum tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn ủng hộ chủ trương triển khai dịch vụ thu phí không dừng và tự nguyện dán thẻ định danh xe ô tô để tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng; trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ đầu cuối khi chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc chấp hành chủ trương triển khai thu phí không dừng, việc điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC, tuyệt đối không gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 01 tháng 8 năm 2022 (khi các trạm thu phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC và chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí).


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan