A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Thông báo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2023

Triển khai Thông báo số 330/TB-UBATGTQG ngày 26/7/2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2023, ngày 22/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2724/UBND-HTKT để chỉ đạo thực hiện.

Công văn nêu rõ: Trong 06 tháng đầu năm 2023, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm 37 người chết, 29 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 02 tiêu chí: tăng 03 người chết (tương ứng tăng 8,82%), tăng 08 người bị thương (tương ứng tăng 38,9%). Để triển khai nội dung Thông báo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Thông báo số 330/TB-UBATGTQG; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 07 tháng 7 năm 2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới” và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Kế hoạch: số 1500/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; số 1210/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình mới.

Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Kế hoạch Năm an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông tỉnh; ưu tiên kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe; chở hàng hóa quá tải trọng quy định; tự ý cơi nới thành thùng xe; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; hành vi không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện; sử dụng điện thoại khi lái xe; xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, ô tô cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các mục tiêu và các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành; nghiên cứu triển khai các giải pháp về an toàn giao thông, chống ùn tắc ngay từ khi tổ chức thực hiện các quy hoạch thuộc lĩnh vực giao thông vận tải để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông bền vững.

Báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải trong quý III về kết quả thực hiện công tác tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mùa mưa, lũ; kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn theo ý kiến của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Thông báo số 330/TB-UBATGTQG; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi chỉ đạo.  

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường công tác rà soát, xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả xử lý trong quý III năm 2023; tổ chức đánh giá trách nhiệm của địa bàn, lĩnh vực gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là đối với địa phương có tai nạn giao thông tăng cao trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đưa nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các cuộc họp phiên thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh để phân tích và đề xuất giải pháp hiệu quả nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn./.


Tác giả: Thái Ngân