A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Năm Du lịch quốc gia 2023

Ngày 19/01/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-CAT-PC07 về bảo đảm an toàn PCCC và CNCH Năm Du lịch quốc gia 2023 nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về PCCC và CNCH, loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn Năm Du lịch quốc gia 2023.

 

/upload/105000/20230127/grab6a25dTong_kiem_tra_cong_tac_PCCCCNCH_.jpg

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, Nắm, dự báo tình hình liên quan đến cháy, nổ, tai nạn, sự cố; chủ động biện pháp phòng ngừa, nắm chắc địa bàn, cơ sở kịp thời tham mưu với chính quyền địa phương và Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH Năm Du lịch quốc gia 2023.

Hai là, Bám sát các bước chuẩn bị, tổ chức các sự kiện, chủ động, dự kiến các tình huống phức tạp về cháy, nổ, tai nạn, sự cố, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Ba là, Tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; kịp thời xử lý các tai nạn, sự cố có liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức các sự kiện.

Bốn là, Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao, kịp thời tham mưu với chính quyền địa phương chủ động có các phương án xử lý ngay từ ban đầu. Xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa không để bị động, bất ngờ khi có cháy, nổ hay các tai nạn, sự cố xảy ra.

Năm là, Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nhanh chóng và an toàn đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; tăng cường lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Sáu là, Thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Bộ Công an và Công an tỉnh, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2023.

 

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan