A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 06 tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực

06 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), giảm thiểu số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh; góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo của Công an tỉnh, 06 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra 05 vụ cháy, trong đó 04 vụ cháy nhà dân, 01 vụ cháy rừng (giảm 06 vụ so với cùng kỳ năm 2022) làm 02 người chết; thiệt hại về tài sản khoảng 164 triệu đồng. Nguyên nhân: 04 vụ do sự cố hệ thống, thiết bị điện; 01 vụ chưa rõ nguyên nhân (cháy rừng). Địa bàn: TP Kon Tum 03 vụ; các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai mỗi nơi 01 vụ.

Xảy ra 05 vụ sự cố, tai nạn (không tăng, không giảm số vụ so với cùng kỳ năm 2023). Lực lượng PCCC và CNCH đã xuất 19 lượt phương tiện, 113 CBCS tham gia CNCH; cứu được 03 người; tìm được 06 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Bộ Công an và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của mỗi CBCS Công an tỉnh Kon Tum, nhất là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Trong kỳ, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp PCCC trên địa bàn tỉnh như: Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Kế hoạch tổng kết triển khai Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực CNCH…; đồng thời huy động mọi lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Cụ thể:

Công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn, sự cố, cách xử lý hiệu quả các vụ cháy xảy ra… được chú trọng. Tổ chức tập huấn 11 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trên địa bàn tỉnh với 888 người tham gia; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH 16 buổi tuyên truyền với 10.984 lượt người tham gia; Công an cấp huyện tổ chức 192 lượt tuyên truyền với 24.080 người tham gia; 571 lượt tuyên truyền loa phát thanh, phát 15.080 bộ tài liệu, tờ rơi cho các hộ gia đình…

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/2023_04_24_14_31_021.png

Tuyên truyền kỹ năng PCCC và CNCH cho giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/2023_05_24_02_25_491.png

Cán bộ Công an hướng dẫn Nhân dân cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu tại “Điểm chữa cháy công cộng”

Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong kỳ, đã tổ chức tập huấn công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC năm 2023 cho CBCS; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với 30 hạng mục, công trình; thẩm duyệt thiết kế hồ sơ thiết kế cơ sở 07 dự án, công trình.

Thường xuyên khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy và CNCH đối với các cơ sở trọng điểm trên địa bàn. Tổ chức thực tập 02 phương án chữa cháy khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao, 26 phương án chữa cháy và 50 phương án CNCH các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt công tác thường trực chiến đấu, sẵn sàng tham gia cứu chữa nhiều vụ cháy, khắc phục các vụ tai nạn, sự cố đạt hiệu quả; phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án điều động lực lượng, phương tiện kịp thời chi viện cho các địa phương lân cận xử lý các sự cố về cháy, nổ lớn.

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/2023_06_09_09_30_234.jpg

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Cửa hàng xăng dầu Hoài Phương

Tăng cường kiểm tra công tác PCCC các cơ sở trên địa bàn với 408 cơ sở (lập 408 biên bản kiểm tra, phát hiện 76 tồn tại, thiếu sót và kiến nghị khắc phục); ban hành 03 quyết định xử phạt VPHC với số tiền 10 triệu đồng. Kiểm tra và cấp 11 giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Trong kỳ, tổ chức tiếp nhận 136/144 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (chiếm 94,44%), đã xử lý và trả kết quả sớm hạn, đúng hạn 141 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn.

Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC năm 2023 cho CBCS; tập huấn nghiệp vụ cán bộ kiểm tra về PCCC và CNCH năm 2023 với 250 người tham gia; huấn luyện và kiểm tra nghiệp vụ quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH…

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/2023_06_15_16_10_232.jpg

Đoàn kiểm tra Cục CS PCCC và CNCH kiểm tra công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại Phòng CS PCCC và CNCH – CAT

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/2023_04_05_16_39_571.jpg

Kiểm tra nghiệp vụ quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH 06 tháng cuối năm, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCCC và CNCH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; nêu cao tinh thần thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH 24/24 giờ; bảo đảm sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng PCCC cơ sở để chữa cháy và giải quyết các vụ việc tai nạn, sự cố hiệu quả.

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan