A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa kiến thức phòng cháy, chữa cháy vào chương trình dạy chính khóa từ mầm non đến đại học từ ngày 26/6/2022

Như đã đưa tin, ngày 11/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, nội dung kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH được quy định như sau:

Một là, Nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC và CNCH theo quy định của Luật PCCC và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và gia đình trong công tác PCCC và CNCH.

Tính chất nguy hiểm, tác hại, hậu quả của cháy, nổ đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Biện pháp, quy trình PCCC và CNCH tại gia đình, trường học và cộng đồng; trách nhiệm báo tin khi có sự cố cháy,nổ, tai nạn xảy ra.

Hai là, Nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH được lồng ghép vào các môn học chính khóa quy định cụ thể trong chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc trong chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học.

Ba là, Kiến thức, kỹ năng bổ trợ về PCCC và CNCH được các cơ sở giáo dục cung cấp cho người học để đạt được các yêu cầu quy định cụ thể tại Điều 5, Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT, đảm bảo phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Bốn là, Nội dung diễn tập về PCCC và CNCH bao gồm: diễn tập sử dụng các phương tiện chữa cháy, phương tiện CNCH, diễn tập các phương án di chuyển khi xảy ra các sự cố cháy, nổ.

Năm là, Thời lượng tổ chức các hoạt động bổ trợ, diễn tập về PCCC: Đối với trẻ em mầm non bảo đảm tối thiểu 01 buổi/năm học. Đối với học sinh phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên bảo đảm tối thiểu 02 buổi/ năm học. Đối với sinh viên bảo đảm tối thiểu 03 buổi/ năm học.

Như Ý

 


Tin liên quan