A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các điểm bán xăng dầu sử dụng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ

Hiện nay, ở các xã địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện nhiều điểm bán xăng dầu sử dụng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ (thiết bị bao gồm đồng hồ đo xăng dầu và thùng chứa xăng, dầu có sức chứa tĩnh tại nhiệt độ thực tế không quá 200 lít/ thiết bị.

Các điểm bán này được xếp vào loại hình cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy và thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo danh mục cơ sở quy định tại Phụ lục III của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 15/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

hiều cây xăng ở TP.HCM chỉ bán 30.000 đồng mỗi xe: Bộ Công Thương lên tiến

Ảnh minh hoạ (nguồn: vtc.vn)

Để bảo đảm an toàn PCCC cho các điểm bán xăng dầu này, tác giả khuyến cáo chủ cơ sở cần lưu ý các nội dung sau:

Một là, Yêu cầu về biển báo

Khu vực bán xăng dầu qua thiết bị xăng dầu quy mô nhỏ phải có các biển báo sau: Bảng nội quy về an toàn xăng dầu, biển cấm lửa đặt tại các cửa ra vào ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. Các biển báo nguy hiểm phải được thiết kế đảm bảo dễ nhận biết các hình đồ cảnh báo từ khoảng cách 5m.

Hai là, Yêu cầu về bố trí, sắp xếp

Khu vực chứa thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ phải cách ly với lửa và nguồn nhiệt (Điều 8.1.1 QCVN 05A:2020/BCT);

Khoảng cách an toàn từ khu vực bảo quản xăng dầu trong phương tiện chứa đóng kín, thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ đến nguồn phát sinh nhiệt, tia lửa điện không được nhỏ hơn 3m (Điều 8.1.2 QCVN 05A:2020/BCT);

Khoảng cách an toàn từ khu vực lưu chứa chất lỏng dễ cháy đang san chiết đến nguồn phát sinh nhiệt, tia lửa điện không được nhỏ hơn 8m (Điều 8.1.2 QCVN 05A:2020/BCT);

Không để cùng với oxy, các chất có khả năng sinh ra oxy, các hóa chất nguy hiểm có đặc tính không tương thích, các chất có yêu cầu về phương pháp chữa cháy khác nhau hoặc có khả năng tạo phản ứng nguy hiểm khi tiếp xúc hoặc cháy (Điều 8.1.3 QCVN 05A:2020/BCT);

Trường hợp có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ cần có biện pháp hạ nhiệt như sơn phản xạ, tưới nước,… (Điều 8.1.4 QCVN 05A:2020/BCT).

Ba là, Yêu cầu về hệ thống điện, hệ thống thông gió

Dụng cụ điện, thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng trong gian phòng chứa thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ phải là loại an toàn cháy, nổ và có cấp phòng nổ tương ứng với môi trường hơi, khí dễ cháy, nổ (Điều 8.2.1 QCVN 05A:2020/BCT);

Hệ thống thông gió của khu vực chứa thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ phải được thông thoáng tốt đảm bảo nồng độ hơi hóa chất nhỏ hơn 10% giá trị giới hạn nổ dưới bằng các biện pháp thông gió tự nhiên hay cưỡng bức (Điều 8.2.2 QCVN 05A:2020/BCT).

Bốn là, Yêu cầu về dụng cụ, phương tiện chứa, trang bị chất chữa cháy

Dụng cụ mở thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ phải làm bằng vật liệu hoặc có biện pháp kỹ thuật bảo đảm không phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập (Điều 8.4.12 QCVN 05A:2020/BCT);

Phải có quy định chặt chẽ chế độ dùng lửa tại khu vực bán xăng dầu qua thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ (Điều 8.3.3 QCVN 05A:2020/BCT);

Trang bị, bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ bảo đảm theo quy định tại TCVN 3890:2009 “Phương tiện PCCC cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng”.

Như Ý

 


Tin liên quan