A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy – 04/10

Ngày 23/9/2022, Công an tỉnh ban hành Công văn số 2748/CAT-PC07 về việc hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy – 04/10”. Theo đó, Công an tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

 

Một là, Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); củng cố, kiện toàn các đội PCCC cơ sở, chuyên ngành và dân phòng theo quy định; xây dựng phong trào toàn dân PCCC với phương châm “bốn tại chỗ” đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH tại cơ sở. Xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài với phương châm lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, ngừa là “chống”, phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy.

Hai là, Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành quy định an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng, số lượng phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Ba là, Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy – 04/10” bằng các hình thức như tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, in và phát hành các khuyến cáo về PCCC tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền PCCC và CNCH

 

Bốn là, Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhất là việc phát động ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC giữa các hộ gia đình trong khu dân cư, giữa các hộ kinh doanh trong trung tâm thương mại, chợ; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình “tổ liên gia tự quản về an toàn PCCC” nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan