A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 31/5/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1809/KH-CAT-PC07 huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH 06 tháng cuối năm 2023 cho các đối tượng là Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Lãnh đạo Công an huyện phụ trách Công tác PCCC và CNCH; Chỉ huy Đội Công tác chữa cháy và CNCH; Chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực huyện Ngọc Hồi; CBCS Đội Công tác chữa cháy và CNCH; CBCS Đội chữa cháy và CNCH khu vực huyện Ngọc Hồi; Lái xe chữa cháy, xe CNCH, tàu xuồng, ca nô chữa cháy và CNCH.

 

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Về Hình thức huấn luyện: Gồm huấn luyện thường xuyên và huấn luyện định kỳ, đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BCA ngày 13/01/2023 quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong Công an nhân dân.

Nội dung huấn luyện, bao gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chữa cháy và CNCH; Lý thuyết về cá nhân; chiến thuật, kỹ thuật; đội hình chữa cháy; đội hình CNCH; phương án chữa cháy, phương án CNCH; Quản lý bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH; Lý thuyết về công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH; Thực hành kỹ thuật cá nhân về chữa cháy và CNCH; Thực hành đội hình chữa cháy và CNCH…

Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và  cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) có trách nhiệm phổ biến, quán triệt tới các cấp có liên quan, chuẩn bị tài liệu, sân bãi và phương tiện tổ chức huấn luyện đảm bảo nội dung, thời gian huấn luyện theo đúng quy định; xây dựng lịch huấn luyện hàng tuần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Sau đợt huấn luyện tổ chức kiểm tra huấn luyện đối với các đơn vị có liên quan để báo cáo Công an tỉnh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH theo đúng quy định.

 


Tác giả: Công Hùng
Tin liên quan