A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện công tác phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2022

Ngày 15/3/2022, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 682/KH-CAT-PC07 về thực hiện công tác phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ năm 2022.

Kế hoạch nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, năng lực chỉ huy điều hành và công tác phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và các lực lượng khác để xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Xí nghiệp may Kon Tum Về Nội dung trọng tâm của phương án chữa cháy

Một là, Tiếp tục rà soát và xây dựng phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức tại địa phương và của Công an các địa phương lân cận đối với các loại hình cơ sở, khu dân cư.

Hai là, Đảm bảo tất cả các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ, khu dân cư có nguy có cháy nổ cao thuộc phạm vi quản lý phải được xây dựng, phê duyệt và quản lý phương án theo đúng quy định.

Ba là, Tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực tập 01 phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 03 khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao.

Về Nội dung tọng tâm của phương án cứu nạn, cứu hộ

Một là, Đảm bảo xây dựng, phê duyệt tối thiểu 163 phương án cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở, khu vực, địa bàn công cộng dễ xảy ra tai nạn, sự cố.

Hai là, Tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức thực tập 01 phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Như Ý