A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức học tập nâng cao nghiệp vụ về quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022

Ngày 15/3/2022, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 683/KH-CAT-PC07 về tổ chức học tập nâng cao nghiệp vụ về quản lý, sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH năm 2022.

Kế hoạch nhằm thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu; phát huy tối đa tính năng, tác dụng của các loại phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Ảnh minh hoạ

Nội dung tổ chức học tập như sau

Một là, Phổ biến nội dung tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, bảo dưỡng, quy trình thao tác, cách khắc phục một số hư hỏng đối với các loại phương tiện CC và CNCH.

Hai là, Bồi dưỡng kiến thức về Luật giao thông đường bộ đối với cán bộ làm công tác lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ và các loại xe chuyên dùng khác; Luật Giao thông đường thủy đối với cán bộ làm công tác lái ca nô, xuồng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ba là, Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BCA, ngày 05/02/2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC

Bốn là, Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân, phương tiện cứu người, dụng cụ phá dỡ.

Năm là, Luyện tập thành thạo quy trình thao tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các loại xe chữa cháy, cano, máy bơm chữa cháy… Sửa chữa, khắc phục những hư hỏng thông thường của các thiết bị, phương tiện.

Như Ý