A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

Nhằm triển khai hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới”; đẩy mạnh, đa dạng hoá công tác tuyên truyền PCCC và CNCH, tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác PCCC và CNCH, ngày 12/01/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 121/KH-CAT-PC07 về tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH năm 2023.

 

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

Một là, Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, người đứng đầu đơn vị, cơ sở, Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành, người lao động và hộ gia đình.

Ảnh minh hoạ

Hai là, Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cấp cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền qua các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin của đơn vị.

Ba là, Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH vào giảng dạy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bốn là, Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo, đài tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH; mở chuyên trang, chuyên mục định kỳ tuyên truyền về PCCC và CNCH; duy trì và phát triển chuyên mục tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Công khai phê phán tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định PCCC và CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH, những điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Năm là, Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH đã xây dựng, trong đó tập trung nhân rộng mô hình “Tổ liên ngày gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư. Đến 30/6/2023, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia “tổ liên gia an toàn PCCC”; 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư, có chiều dài từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được phải có “điểm chữa cháy công cộng”.

Sáu là, Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm “Ngày truyền thống lực lượng PCCC và CNCH” và 22 năm “Ngày toàn dân PCCC” phù hợp với tình hình địa phương... phấn đấu trong dịp này không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn.

 


Tác giả: Phòng CS PCCC và CNCH
Tin liên quan