A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

 

 

 
 


Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Trung tâm Hành chính tỉnh

 

Ngay sau khi Kết luận số 02-KL/TW được ban hành, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung Kết luận để toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhận thức rõ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố tổ chức 01 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại 24 đơn vị, cơ sở; 02 đoàn kiểm tra liên ngành, triển khai 07 chuyên đề, tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với 976 lượt cơ sở, lập 976 biên bản, phát hiện 1.833 tồn tại, thiếu sót đã kịp thời hướng dẫn cơ sở khắc phục. Qua kiểm tra, đã lập 22 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH đối với 22 tổ chức, cá nhân vi phạm, phạt tiền 45.000.000 đồng nộp vào Ngân sách nhà nước.


Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; xây dựng mô hình an toàn về PCCC tại khu dân cư; thường xuyên xây dựng và đăng phát các nội dung, tin, bài, phóng sự, clip cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hướng dẫn người dân các biện pháp PCCC và thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố; biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC và CNCH. Đã đăng 11 phóng sự, 01 bài báo có nội dung tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH phát trên chuyên mục “An ninh Kon Tum” và Báo Kon Tum; duy trì và phát triển chuyên mục “An toàn phòng cháy và chữa cháy” trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh với 131 tin, bài và gửi 03 tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục C07. Tuyên truyền 1.371 lượt trên đài phát thanh, 15.058 loa truyền tin tại khu dân cư, đăng tải 83 lượt bản tin, video, phóng sự tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH lên mạng xã hội (facebook, zalo,…) thu hút 1.234.988 lượt tương tác.

Tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Đăk Hà

Tổ chức 601 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH với 13.743 người tham gia, 2.142 lượt tuyên truyền lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố với 3.556 người tham gia; 55 lượt tuyên truyền lưu động (xe chữa cháy, xe của lực lượng trật tự đô thị) trên các tuyến đường giao thông; 81 lượt tuyên truyền thông qua màn hình tại nơi công cộng. Gửi 173.956 lượt tin nhắn SMS có nội dung khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đến người dân trên địa bàn tỉnh, phát 140.469 tờ rơi tại các khu dân cư, treo 1.069 pa nô, áp phích, băng rôn.

Thực hiện nghiêm quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh. Đã điều động 69 lượt xe cùng 432 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy 08 vụ cháy, 23 vụ sự cố liên quan đến cháy và 09 vụ sự cố, tai nạn. Qua đó, bảo vệ tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, bảo vệ an toàn hàng nghìn mét vuông nhà ở, công trình lân cận và tìm thấy 10 thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình và lực lượng chức năng xử lý.

Đặc biệt, đã chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 ban hành Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW trong thời gian tới, Công an tỉnh đưa ra một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 02-KL/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và CNCH.

Hai là, Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC vững mạnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC tại các cơ sở, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC trên địa bàn tỉnh.

Ba là, Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH, bảo đảm mỗi cán bộ chiến sĩ đều nắm vững kiến thức, chiến thuật, thuần thục kỹ thuật cá nhân, đội hình chữa cháy và CNCH, thao tác vận hành, sử dụng phương tiện đã được trang cấp. Thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại cơ sở, nhất là thực tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện.

Bốn là, Thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng tham gia chữa cháy và CNCH 24/24 giờ, sẵn sàng về lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhằm hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

 

 


Tác giả: Như Ý