A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an vừa tiến hành kiểm tra đột xuất công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kon Tum năm 2023 theo Quyết định số 452/QĐ-C07-P5, ngày 10/5/2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

 

 

Đồng chí chỉ huy chữa cháy và CNCH tập hợp quân số thường trực báo cáo Đoàn kiểm tra

Theo đó, Đoàn kiểm tra của Cục gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Thượng tá Từ Quang Đức, Phó trưởng Phòng Công tác chữa cháy làm Trưởng đoàn. Đơn vị được kiểm tra là Đội Công tác chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.

Đoàn kiểm tra thông qua Quyết định kiểm tra đột xuất đối với đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH theo quy định tại Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ Công an về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13/01/2023 của Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH  trong Công an nhân dân, gồm: Kiểm tra báo động; tập hợp đơn vị, kiểm tra quân số thường trực (kiểm tra quân số thường trực, kiểm tra trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân của CBCS); kiểm tra phương tiện thường trực và năng lực của CBCS trong ca thường trực; kiểm tra triển khai đội hình chữa cháy và CNCH cơ bản và triển khai theo tình huống giả định; kiểm tra điều kiện phục vụ công tác thường trực; kiểm tra trật tự nội vụ, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; kiểm tra hồ sơ theo dõi công tác thường trực. 

Kiểm tra năng lực của CBCS trong đơn vị

Kết quả kiểm tra, chấm điểm đánh giá công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH đối với Đội Công tác chữa cháy và CNCH đạt 77%, xếp loại Khá. Đoàn kiểm tra lập 01 biên bản kiểm tra, trong đó nêu rõ những ưu điểm đã thực hiện được và một số tồn tại thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới.

 


Tác giả: Công Hùng
Tin liên quan