A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn

Ngày 28/3/2022, UBND tỉnh có Công văn số 850/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 145/UBND-NNTN ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 12/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trong năm 2022, đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Rà soát, chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng, rà soát thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã xây dựng; tổ chức lực lượng ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trong những ngày cao điểm (cấp dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V), bố trí lực lượng canh phòng, tuần tra, kiểm tra thường xuyên tại các vùng trọng điểm cháy, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Chủ động tu sửa, làm mới các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt chú trọng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao; xử lý thực bì, thực hiện biện pháp giảm vật liệu cháy theo đúng quy định. Trong những ngày có cấp dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V cấm mọi hành vi: Sử dụng lửa trong rừng, gần rừng và đốt nương, rẫy, đồng rộng, đốt thực bì để chuẩn bị trồng rừng, đốt giảm vật liệu cháy.

Xác định cụ thể các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao đến từng khoảnh, tiểu khu, chủ quản lý, địa bàn thôn, xã, diện tích, loại rừng; Phân công các thành viên phụ trách mỗi vị trí trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để tiếp nhận thông tin, chỉ đạo phối hợp chữa cháy rừng kịp thời. Thông báo rõ họ, tên và số điện thoại của các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện được phân công phụ trách địa bàn các xã và các số điện thoại trực phòng cháy chữa cháy rừng của cấp xã, chủ rừng để người dân báo tin kịp thời khi phát hiện cháy rừng. Đồng thời ở mỗi vị trí trọng điểm này phải bố trí, chuẩn bị đầy đủ về thành phần và số lượng người tham gia (chỉ huy, phối hợp, dẫn đường), các phương tiện, dụng cụ tại chỗ để tham gia chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong thực hiện các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng tại địa chỉ Website: http//kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm cháy rừng.

Chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt chú trọng công tác phối hợp của các lực lượng (Kiểm lâm, Công an, Quân đội…); có phương án bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực sẵn sàng tham gia các tình huống cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương huy động lực lượng để xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng, không để cháy lan, cháy lớn. Sau mỗi vụ cháy cần khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời có phương án phục hồi rừng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum thường xuyên giữ mối liên hệ với địa bàn được phân công phụ trách theo dõi, nắm tình hình về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn được phân công; phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về ban hành Phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Bá Tuấn

 


Tin liên quan