A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030

Ngày 31/5/2022, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1499/KH-CAT-PC07 về triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg, ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh hoạ (nguồn: baokontum.com.vn)

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu các phòng, Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Một là, Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng.

Hai là, Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, thực hiện chủ trương, chính sách quản lý, bảo vệ rừng; tiếp nhận tin báo, tố giác, điều tra xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và PCCC rừng; đấu tranh ngăn chặn và điều tra các vụ việc vi phạm quản lý bảo vệ rừng, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Ba là, Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, cá nhân được giao rừng; tập trung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ điều tra hình sự cho lực lượng Kiểm lâm tại cơ sở.

Bốn là, Tăng cường triển khai các biện pháp PCCC rừng, triển khai tài liệu hướng dẫn công tác PCCC rừng; tổ chức các đoàn kiểm tra an toàn PCCC rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; phối hợp diễn tập, thực tập phương án chữa cháy rừng; xây dựng, triển khai thực hiện quy chế phối hợp, huy động phương tiện chữa cháy rừng chuyên dụng để nâng cao khả năng chữa cháy rừng.

Năm là, phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện các kiến nghị, khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin; phối hợp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng chữa cháy chuyên ngành, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC rừng.

Như Ý

 


Tin liên quan