A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhân rộng mô hình “Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Hiện trên địa bàn tỉnh có 29 cửa hàng Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum, đây là đầu mối tiếp nhận, cung ứng, tồn chứa, bảo quản và dự trữ xăng dầu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu tiêu dùng của xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; khi xảy ra cháy tại các cửa hàng xăng dầu ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh kinh tế và tình hình an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp, hướng dẫn Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy” tại các cơ sở thuộc Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum.

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động nắm tình hình, tiến hành thành lập 01 Tổ Công tác có trách nhiệm hướng dẫn và duy trì, theo dõi việc triển khai thực hiện mô hình. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thường xuyên phối hợp với Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum tổ chức hướng dẫn, triển khai các mặt công tác, cụ thể như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy…

Quá trình triển khai xây dựng mô hình đã có nhiều thành tích nổi bật, cụ thể như: Cửa hàng đã thành lập Tổ điều hành gồm 07 thành viên có nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ANTT và PCCC đến toàn thể cán bộ, công nhân viên; chủ động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT và PCCC tại đơn vị. Các thành viên Đội PCCC cơ sở được huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH. Đội PCCC cơ sở đã được trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH. Đồng thời, đã tổ chức tuyên truyền cán bộ, công nhân viên, người lao động tự giác tham gia bảo vệ ANTT và PCCC theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT và PCCC”, đã tổ chức 63 lượt tuyên truyền  trực tiếp và 45 lượt thông qua các hội nghị, hội thi, cuộc họp tại cửa hàng với tổng số 1.293 lượt người tham gia. Tổ chức 114 lượt tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về ANTT và PCCC tại cửa hàng, trong đó tập trung kiểm tra hệ thống, phương tiện PCCC, an toàn trong sử dụng điện, điều kiện thoát nạn, đường giao thông phục vụ PCCC. Đã phát hiện, nhắc nhở 186 lượt người dân có hành vi sử dụng điện thoại di động khi giao dịch tại cửa hàng, ngăn chặn không để xảy ra cháy, nổ tại cửa hàng.

Đến nay, Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum đã nhân rộng mô hình “Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về ANTT và PCCC” ra 20 cửa hàng thuộc Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum và đã lan toả mô hình đến một số cửa hàng xăng dầu cửa doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 901 lượt tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn về PCCC và CNCH, các kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại cửa hàng xăng dầu với 17.743 người tham gia; tuyên truyền 421 lượt thông qua các buổi sinh hoạt nội bộ với 1.556 người tham gia; phát 1.371 lượt tuyên truyền qua hệ thống đài phát thanh, loa truyền tin tại khu dân cư; phát hành 240.469 tờ rơi, cẩm nang có nội dung tuyên truyền về PCCC và CNCH đến tay người dân; gửi 73.956 lượt tin nhắn, đăng tải 83 lượt phóng sự, video clip, 96 lượt tin, bài tuyên truyền về PCCC và CNCH, ngoài ra, tổ chức ký cam kết an toàn về PCCC đối với 2.150 hộ dân. Thành lập trang Facebook “Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum” để tiếp tục tuyên truyền, đăng tải thông tin liên quan đến các mô hình Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu để vận động, khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia xây dựng. Từ khi triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình “Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về ANTT và PCCC” đến nay, Trang đã đăng tải hơn 160 tin, bài tuyên truyền, vận động, tiếp cận được 23.563 lượt người, thu hút được 14.633 lượt tương tác; đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ thông qua công tác chuyên môn, trực tiếp lồng ghép, vận động nhân dân tham gia.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại cửa hàng thuộc Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH; tăng cường tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH tại các cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về ANTT và PCCC” hơn nữa, góp phần phát triển sâu rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan