A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 01 năm Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Xây dựng trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 31/12/2021, Công an tỉnh và Sở Xây dựng đã ký kết Quy chế phối hợp số 3727/QCPH-CAT-SXD trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nhằm tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Công an tỉnh và Sở Xây dựng trong công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trao đổi thông tin có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình xây dựng, ngày 31/12/2021, Công an tỉnh và Sở Xây dựng đã ký kết Quy chế phối hợp số 3727/QCPH-CAT-SXD trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 
 

 

Ảnh minh hoạ

Sau khi quy chế phối hợp được ký kết, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động phối hợp với Phòng Thẩm định và quản lý chất lượng thuộc Sở Xây dựng thường xuyên trao đổi thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng và PCCC. Theo đó, đã tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với 55 hạng mục, công trình; thẩm duyệt thiết kế hồ sơ thiết kế cơ sở 19 dự án, công trình; ban hành 05 văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng; ban hành văn bản đồng ý nghiệm thu về PCCC đối với 30 hạng mục, công trình; ban hành 10 văn bản kiến nghị về PCCC đối với các hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Đặc biệt, đã tham gia ý kiến thẩm định đối với 08 dự án, công trình xây dựng do Sở Xây dựng đề nghị.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát công tác thẩm định xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhằm tăng cường công tác PCCC tại các khu dân cư và chủ động ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Sở Xây dựng phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC nhằm đảm bảo an toàn PCCC tại Sở Xây dựng. Làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCCC và CNCH. Qua đó, năm 2022, không để xảy ra cháy, nổ tại trụ sở đơn vị.

 

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan