A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

 

Ngày 15/6/2022, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1682/KH-CAT-PC07 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Picture 1

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC và CNCH theo phương châm của Bộ Công an: (1) Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”; chữa là “chống”; lấy phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy; phương châm là: Từng nhà an toàn – từng khu phố an toàn – từng xã, phường an toàn. (2) Đối với công tác chữa cháy phải xác định “thời điểm vàng” để thực hiện công tác chữa cháy không quá 05 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra. Vì vậy, cần phải huy động tối đa lực lượng chữa cháy ngày từ khi vụ cháy mới xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó coi trọng những lực lượng có mặt nhanh nhất với phương châm: Lực lượng ở trong dân – phương tiện ở trong dân – hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân.

Các nhiệm vụ tập trung vào việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư, nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo quy định. Qua đó kiềm chế, làm giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra trên địa bàn tỉnh đối với các loại hình trên, cụ thể:

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động tham mưu Công an tỉnh phân công và xác định trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp huyện, cấp xã trong thực hiện công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở hoạt động trong khu dân cư. Tổ chức tổng kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07, đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế để đưa ra giải pháp khắc phục đối với từng nhiệm vụ cụ thể; giao chỉ tiêu cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan, các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát sóng chuyên mục PCCC vào khung giờ vàng; xây dựng, nhân rộng mô hình tổ chức tổ liên gia an toàn PCCC đảm bảo an toàn theo quy định.

Tổ chức điều tra cơ bản, xác định địa bàn, cơ sở trọng điểm, cơ sở có nhiều tính chất nguy hiểm về cháy, nổ để có biện pháp chủ động phòng ngừa; xử lý triệt để các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động và các cơ sở vi phạm quy định pháp luật về PCCC tại địa phương; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện của Công an cấp huyện, cấp xã trong thực hiện công tác PCCC và CNCH; tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy 24/24 giờ, kịp thời tham gia xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra.

Công an các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các quy định về PCCC; tổ chức điều tra cơ bản, lập danh sách 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp; hướng dẫn 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mở lối thoát nạn thứ 2; đảm bảo 100% khu dân cư thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của Đội Dân phòng bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả. Thực hiện kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH theo quy định; tổ chức, xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức tổ liên gia an toàn PCCC. Xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ quan Công an đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở cháy, nổ trong khu dân cư.

Công an cấp xã chủ động tham mưu UBND cấp xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại địa phương và hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác đã được giao. Tổ chức điều tra, rà soát nắm chắc địa bàn, không để tình trạng bỏ lọt địa bàn, cơ sở.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH