A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ, chiến sỹ Công an cấp xã được phân công thực hiện công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 13/7/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 2357/KH-CAT-PC07 về tập tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ, chiến sỹ Công an cấp xã được phân công thực hiện công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lớp tập huấn nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với CBCS thuộc Công an cấp xã được phân công thực hiện công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH để tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại địa phương; đồng thời, hướng dẫn cụ thể quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH; phương pháp, nội dung kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tổ chức lớp tập huấn dự kiến trong Quý III năm 2023. Tại lớp tập huấn, CBCS thuộc Công an cấp xã sẽ được tập huấn các nội dung sau:

Một là, Quy định của pháp luật về PCCC và CNCH thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp xã; trách nhiệm của Công an xã trong tham mưu, thực hiện quản lý, xử lý vi phạm hành chính về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động.

Hai là, Hướng dẫn thủ tục, trình tự và phương pháp thực hiện kiểm tra đối với các nội dung, yêu cầu về an toàn PCCC và CNCH của cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Ba là, Tổ chức kiểm tra thực tế tại 01 cơ sở, trao đổi kết quả kiểm tra thực tế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Ảnh minh hoạ

 

 

 

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan