A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cũng như tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, ngày 23/12/2022, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 4030/KH-CAT-PC07 về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu các phòng, Công an các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

 

Ảnh minh hoạ

Một là, Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC. Tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Hai là, Rà soát chi tiết quy trình, hồ sơ, biểu mẫu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã triển khai trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính.

Ba là, Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ bảo đảm việc triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Bốn là, Tổ chức số hoá hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC từ ngày 01/7/2022.

Năm là, Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp các thủ tục hành chính về PCCC trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trực tuyến.

Sáu là, hướng dẫn, đào tạo cho cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả.

 

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan