A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ ngày 10/01/2023, 100% các đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2021).

 

Tại điểm e, khoản 4, Điều 53 của Nghị định quy định: “Các đơn vị đã được Bộ Công an cho phép thực hiện kiểm định phương tiện PCCC tiếp tục thực hiện kiểm định theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, sau thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải đáp ứng đầy đủ điều kiện thực hiện kiểm định phương tiện PCCC theo Nghị định này”.

Theo đó, kể từ ngày 10/01/2023, 100% các đơn vị kiểm định phương tiện PCCC phải đáp ứng điều kiện “Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng”, đồng thời được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan