A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động tuyên truyền, kêu gọi xóa bỏ điều 117, Bộ luật hình sự 2015: Đòi hỏi phi lý, đi ngược lại với lợi ích chung của toàn xã hội

Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước ta đã chủ động đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ, tích cực thực hiện các giải pháp bảo đảm dân chủ được thể hiện rộng rãi trong thực tế. Các dự án luật mới xây dựng, dự án luật sửa đổi, bổ sung; dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc của Đảng… đều được đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng khẳng định quyền con người và nền dân chủ của đất nước. Những ý kiến đóng góp của công dân vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nói chung mang ý nghĩa thiết thực và rất quan trọng. Mục đích cao nhất của việc này là nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước luôn phù hợp với lợi ích dân tộc và nhân dân. Chính vì vậy, đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào các dự thảo luật, dự thảo văn kiện. Trong đó có nhiều ý kiến chất lượng, thể hiện tính phát hiện cao và thực sự gợi mở ra những giải pháp bổ sung cho các dự thảo nói trên ngày càng hoàn thiện. Những ý kiến đó đã được hệ thống báo chí đăng tải công khai và được ban soạn thảo các văn kiện, văn bản luật nghiêm túc tiếp thu. Điều đó cho thấy, tính dân chủ trong xây dựng văn bản pháp luật của chúng ta đã có tiến bộ vượt bậc.

Thế nhưng, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số người dân, các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước tìm cách tác động, hướng lái, tuyên truyền kêu gọi xóa bỏ một số điều trong Hiến pháp, pháp luật, trong đó có điều 117 Bộ luật Hình sự (BLHS) nhằm thay đổi bản chất, giá trị; bình luận sai lệch một số điều luật và sự điều hành, quản lý xã hội của Nhà nước, của cơ quan tiến hành tố tụng.

Graphical user interface Description automatically generated with medium confidence

Gần đây nhất, trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử các đối tượng Cấn Thị Thêu (SN: 1962, thường trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội); Trịnh Bá Tư (SN: 1989, trú tại Đại Đồng, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, các đối tượng phản động, chống phá Nhà nước ra sức tuyên truyền, kêu gọi xóa bỏ điều luật này. Đài RFA (Đài Á Châu Tự do) dẫn lời của Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) cùng một số đối tượng chống đối trong nước vu cáo rằng Điều 117, Bộ luật Hình sự là “mơ hồ, dập tắt tiếng nói trái chiều”.  Diễn đàn “Văn Việt” cũng đã đăng tải một bức thư của nhóm hành nghề luật sư ở hải ngoại kêu gọi hủy bỏ Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015 với nội dung qui kết rằng: “Điều 117 vi phạm Hiến pháp và đang sử dụng như là một phương tiện trấn áp nhằm phục vụ cho mục tiêu chính trị dưới danh nghĩa luật pháp quốc gia…”. Các lập luận, quan điểm xóa bỏ Điều 117, BLHS nhằm tạo ra kẽ hở về mặt pháp lý cho các phần tử phản động, chống phá có thời cơ để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Có thể nói rằng, muốn có cơ hội cho hoạt động tuyên truyền, tán phát các tài liệu chống phá Nhà nước mà không bị các cơ chế pháp lý ràng buộc thì dĩ nhiên các đối tượng cần phải kêu gọi xóa bỏ Điều 117, BLHS. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, kêu gọi xóa bỏ Điều 117, BLHS cũng là lý do để tuyên truyền, xuyên tạc, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, vu cáo Việt Nam vi phạm “nhân quyền”, can thiệp vào quyền “tự do ngôn luận” nói lên tiếng nói của công dân. Các hoạt động kêu gọi xóa bỏ điều luật nhằm tạo cơ hội cho các đối tượng chống phá nhà nước tuyên truyền, can thiệp vào các lĩnh vực nhạy cảm của đời sống xã hội của Việt Nam trong vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, những mục tiêu mà các đối tượng phản động, chống đối đặt ra là có thời cơ, điều kiện thuận lợi để tiến tới lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Điều này được sửa đổi, bổ sung từ Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 với một số điểm mới về tên điều luật, nội dung điều luật theo hướng qui định cụ thể hơn và mở rộng phạm vi khách quan của tội này. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ luật Hình sự nói chung, Điều 88 của Bộ luật Hình sự cũ nói riêng nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, các mặt khách quan trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Trước đó, Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng là điều luật mà các đối tượng chống phá Nhà nước ra sức tuyên truyền, yêu cầu xóa bỏ. Có thể khẳng định rằng, Điều 117, BLHS được ban hành hoàn toàn hợp hiến, không vi hiến như các đối tượng chống đối vẫn tuyên truyền, xuyên tạc. Việc thảo luận, lấy ý kiến trước khi ban hành điều luật này dựa trên các căn cứ, cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban, ngành, của toàn xã hội và tuân theo một quy trình rất chặt chẽ, đồng thời nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội, ngoại trừ các đối tượng có mục đích, ý đồ xấu. Các dấu hiệu, hành vi liệt kê trong Điều 117, BLHS đe dọa đến an ninh quốc gia, chế độ và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Vì vậy, việc ban hành điều luật này là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Hiến pháp.

Bên cạnh đó, không thể cho rằng Điều 117, BLHS là “bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận”, bởi lẽ trên thực tế ở Việt Nam, quyền tự do ngôn luận được Nhà nước tôn trọng và bảo vệ và đó cũng là quyền cơ bản của công dân theo qui định của Hiến pháp. Tuy nhiên, ở mỗi quốc gia, tùy thuộc vào điều kiện và bối cảnh cụ thể mà Nhà nước đưa ra những giới hạn nhất định đối với việc thực hiện tự do ngôn luận của công dân.

Bên cạnh việc đề cao tự do ngôn luận phải vì lợi ích chung, các quốc gia đều không cho phép lợi dụng tự do ngôn luận để viết, nói xuyên tạc với ý đồ xấu, bất chấp luật pháp, đồng thời xử lý nghiêm khắc hành vi lợi dụng tự do ngôn luận gây tổn hại cho Nhà nước, cộng đồng. Vì thế, không chỉ Việt Nam, mà các nước trên thế giới cũng đều có biện pháp kiên quyết về pháp luật, vừa khuyến cáo công dân ứng xử văn minh trên mạng xã hội, để tự do ngôn luận vận hành tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển lành mạnh của xã hội, con người. Căn cứ sự lựa chọn đường hướng phát triển, truyền thống văn hóa, điều kiện, bối cảnh cụ thể,… mà mỗi quốc gia đều xây dựng hệ thống tiêu chí luật pháp riêng về tự do ngôn luận cho đất nước mình.

Như tại Mỹ, giới hạn về tự do ngôn luận thể hiện qua án lệ của tòa án, cho phép chính quyền có quyền ngăn chặn, trừng phạt phát ngôn có tính khiêu dâm, phỉ báng, tục tĩu, xúc phạm, gây hấn. Tối cao pháp viện Mỹ đã khẳng định tự do ngôn luận không có nghĩa là có quyền bịa chuyện vu khống, phỉ báng cá nhân. Ở Pháp, Đức,… các bộ luật liên quan tự do ngôn luận đều đặt ra những giới hạn, chế tài nghiêm khắc đối với hành vi lạm dụng tự do ngôn luận làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, đồng thời chống lại việc vu khống, bôi nhọ, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, kích động bạo lực, gây hận thù, xâm phạm đời tư cá nhân… Việc bày tỏ quan điểm trên internet cũng chịu sự điều chỉnh của luật báo chí. Ở nước ta, Hiến pháp năm 2013 khẳng định tại Điều 25: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Việc ngăn ngừa tình trạng lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, nói xuyên tạc với ý đồ xấu trên internet, mạng xã hội là rất cần thiết. Các lập luận, viện dẫn các thông tin cho rằng Điều 117, BLHS “bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận” là hoàn toàn không có cơ sở, thiếu căn cứ để ràng buộc. Rõ ràng, đằng sau âm mưu kêu gọi hủy bỏ Điều 117, BLHS của các đối tượng phản động, chống đối nhằm hướng đến mục đích, ý đồ xâm phạm an ninh quốc gia, đe dọa đến sự tồn tại của chế độ, của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Bất kì một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đều phải ban hành các quy định pháp luật để điều hành,quản lí xã hội,bảo đảm sự phát triển của đất nước,lợi ích của công dân. VỚI Mục đích nhằm tác động trực tiếp đến nền tư pháp Việt Nam, tạo ra kẽ hở về mặt pháp lý cho các phần tử phản động, chống phá có thời cơ để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, các đối tượng phản động, chống phá tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi xóa bỏ Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015 các đối tượng phản động, chống phá. Qua đây, cũng có thể thấy rõ, muốn có cơ hội cho hoạt động tuyên truyền, tán phát các tài liệu chống phá Nhà nước mà không bị các cơ chế pháp lý ràng buộc thì dĩ nhiên các đối tượng cần phải kêu gọi xóa bỏ Điều 117. Bên cạnh đó, hoạt động trên cũng nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, vu cáo Việt Nam vi phạm “nhân quyền”…

Mọi hoạt động tuyên truyền, kêu gọi xóa bỏ Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015 của các đối tượng phản động, chống phá là một đòi hỏi phi lý, đi ngược lại với lợi ích chung của toàn xã hội. Cần phải khẳng định rằng, Điều 117 nói riêng, Bộ luật Hình sự 2015 nói chung được ban hành hoàn toàn hợp hiến. Việc thảo luận, lấy ý kiến trước khi ban hành điều luật này dựa trên các căn cứ, cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban, ngành, của toàn xã hội và tuân theo một quy trình rất chặt chẽ, đồng thời nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội, ngoại trừ các đối tượng có mục đích, ý đồ xấu. Các dấu hiệu, hành vi trong phạm vi điều chỉnh của Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015 đe dọa đến an ninh quốc gia, chế độ và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy, việc ban hành và thực hiện điều luật này là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Hiến pháp.

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, ai cũng có quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do thể hiện quan điểm, chính kiến của mình, nhưng quyền ấy là có ranh giới, mỗi người hãy tỉnh táo nhận diện và tự biết cách bảo vệ mình trước những thông tin sai trái, bịa đặt, độc hại, để không bị kẻ xấu hướng lái, lôi kéo, biến mình thành nhà “dân chủ” và trở thành con rối của kẻ địch, sử dụng mạng internet thành công cụ xâm hại cá nhân, tổ chức, xâm hại quốc gia, dân tộc mà mình là chủ thể có nghĩa vụ bảo vệ, gìn giữ.

Hoài Nhung