A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngăn chặn thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội XIII của Đảng-sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang đến gần. Các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị đã và đang tạo dựng một ma trận thông tin xấu độc hòng phá hoại Đại hội XIII của Đảng.

http://www.baodaknong.org.vn/database/image/2020/12/03/3455-CT-1.jpg

Ảnh minh họa

Các chiêu trò với “muôn hình vạn trạng”

Tận dụng không gian mạng và sự đa dạng của các loại hình dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, các thế lực thù địch lợi dụng diễn biến tình hình, những vụ việc phức tạp, nổi cộm, vấn đề dư luận xã hội quan tâm để suy diễn, quy chụp, khuếch đại và ra sức hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước thông qua các ứng dụng, dịch vụ website, blog, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram… với thủ đoạn lồng ghép, pha trộn thông tin “thật – giả”, cắt ghép hình ảnh, video về các đồng chí lãnh đạo cấp cao để công kích, xuyên tạc nói xấu; trích dẫn các bài phỏng vấn, ý kiến của các nhân vật nổi tiếng, có tư tưởng bất mãn, cơ hội chính trị để dẫn dụ, thu hút dư luận.

Chúng tập trung mũi đột phá tấn công, phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác – Lênin, phủ định hoặc tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử hoặc chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là phù hợp với dân tộc Việt Nam. Chúng tấn công vào cơ sở khoa học và lý luận về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, cổ Súy các hoạt động núp dưới bóng “xã hội dân sự”, “bảo vệ nhân quyền”… Qua một vài trang mạng ở chúng kêu gọi rằng: “Đại hội XIII là thời cơ để Việt Nam đổi mới chính trị theo chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”…

RFA XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII - Người con đất mẹ

Các thế lực thù địch đăng tải các bài viết xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội Đảng

Các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị tập trung chống phá là dự thảo văn kiện và công tác nhân sự. Khi Đảng ta công bố toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân góp ý, thông qua mạng xã hội chúng ra sức xuyên tạc, tung tin xấu độc tác động nhằm hướng lái dư luận thông qua việc đóng góp ý kiến để làm chệch hướng đường lối, chủ trương của Đảng ta. Chúng thảo ra nhiều tài liệu đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng, bóp méo, xuyên tạc về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng rồi tán phát trên mạng.

Công tác chuẩn bị nhân sự cũng là nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 diễn ra từ ngày 14-18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới chỉ tiến hành việc bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thế nhưng ngay sau khi hội nghị kết thúc, trên một số trang mạng chúng trắng trợn xuyên tạc, dựng chuyện rằng: Bộ Chính trị đã ra thông báo về “tứ trụ” nhân sự Đại hội XIII; Hội nghị Trung ương 14 đã quyết định ông A làm Tổng bí thư; ông B làm Chủ tịch nước … Ngay từ đầu tháng 12 danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả chân dung Tổng bí thư sau Đại hội XIII đã được chúng “vẽ ra” và tung lên facebook, youtube…

Các thế lực thù địch còn tạo dựng trang chuyên bàn về Đại hội XIII của Đảng. Những trang này đưa thông tin hằng ngày, nhưng hầu hết đó là những thông tin xuyên tạc, gán ghép, suy diễn, quy chụp. Nhằm kích thích tâm lý hiếu kỳ của người xem, chúng tạo ảnh đại diện cho mỗi trang, mỗi video bằng cách cắt ghép hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rồi gắn vào những câu từ giật gân, kích động, sai sự thật.

“Tạo sức đề kháng” cho cư dân mạng – Vũ khí tối ưu ngăn chặn thông tin xấu độc

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên.

Nhiệm vụ hiện nay của lực lượng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là giúp cộng đồng mạng nhận diện rõ bản chất các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc nhằm chống phá Đại hội Đảng. Khi đã hiểu rõ, nhận diện thông tin xấu độc, sai trái, thù địch thì mỗi cư dân mạng sẽ tự giác phòng chống và chủ động đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.

Trước hết phải làm cho cư dân mạng có thể hiểu rõ thế nào là quan điểm sai trái, thế nào là quan điểm thù địch. Trang bị tri thức cho cộng đồng mạng nhận diện rõ mục tiêu của các thế lực phản động là nhằm làm tan rã niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ta, kích động nội bộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng chuyển hóa chế độ. Mục đích cuối cùng mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhắm tới vẫn là chống phá Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cần làm rõ phương thức, thủ đoạn tận dụng các tiện ích, công nghệ mới của Internet để phát tán các thông tin sai trái, thù địch, lôi kéo sự tò mò của công dân mạng.

Đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân tin tưởng về những tiến bộ, thành tựu toàn diện của đất nước. Tăng cường tuyên truyền những thành tựu của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi công dân mạng về sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí nhằm làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh; việc xử lý các tội phạm trong các vụ đại án tham nhũng thể hiện rõ chủ trương chống tham nhũng không có vùng cấm, bất kỳ người đó là ai.

Khi nhu cầu thông tin được đáp ứng, cộng đồng mạng được tiếp nhận thông tin chính thống và trang bị kiến thức địch tình, họ sẽ hình thành nhãn quan chính trị đúng đắn, tỉnh táo để không bị “nhiễm độc” trước thông tin bịa đặt, xấu độc.

Hoài Anh