A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích cho đời sống xã hội, giao lưu, học tập, làm việc và giải trí của con người. Theo thống kê, tính đến cuối năm 2022, Việt Nam có hơn 800 mạng xã hội đăng ký hoạt động; có khoảng 70 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm hơn 70% dân số. Bên cạnh những tiện ích, mạng xã hội cũng là nơi hình thành các luồng dư luận tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội. Đồng thời, cũng là nguồn phát tán lớn nhất những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, các thế lực thù địch thúc đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng được xác định là mũi tiến công. Vì vậy, các hoạt động phá hoại tư tưởng trên không gian mạng thời gian vừa qua diễn ra hết sức gay go, quyết liệt; phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động tới mọi giai tầng xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, văn nghệ sỹ, trí thức.

Các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều hình thức, phương thức tinh vi, đa dạng để phá hoại tư tưởng trên mạng xã hội, như: Tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc, bóp méo lịch sử, truyền thống, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ, vu khống, tấn công uy tín của các cơ quan, tổ chức, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động, lôi kéo, xúi giục người dân tham gia các phong trào, tổ chức phản động, biểu tình bạo động, gây rối an ninh trật tự; lan truyền các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, thông tin tiêu cực, nhạy cảm, gây hoang mang, lo lắng, nghi ngờ trong dư luận; lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như biên giới, chủ quyền biển đảo, tôn giáo, dân tộc, đất đai, môi trường, dịch bệnh… để kích động, chia rẽ, xuyên tạc, phản động; tấn công, xâm nhập, đánh cắp, phá hoại hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an…

Ảnh minh họa

Những hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trên mạng xã hội đã gây ra những tác động tiêu cực, nguy hiểm đến nền tảng tư tưởng của Đảng, đến niềm tin, tình cảm, đoàn kết của nhân dân với Đảng, Nhà nước, đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển ổn định của đất nước. Đây là một trong những nguy cơ, thách thức lớn nhất đối với sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và toàn dân đã có những nỗ lực, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội, đẩy lùi những hoạt động phá hoại tư tưởng của kẻ thù. Điển hình như đã tăng cường xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật, chính sách, quy chế, quy định liên quan đến quản lý, sử dụng mạng xã hội, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, pháp luật quốc tế và quyền lợi của người dùng.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội. Nâng cao năng lực phân biệt, phản biện, chống lại những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, thông tin phản động trên mạng xã hội; tạo ra những luồng dư luận tích cực, xây dựng niềm tin, tình cảm, đoàn kết của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh quốc gia.

Đặc biệt, lực lượng Công an các cấp với chức năng, nhiệm vụ của mình, đã tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi phá hoại tư tưởng, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Công an huyện Đăk Hà làm việc với chủ tài khoản chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (nguồn: congan.kontum.gov.vn)

Trong thời gian tới, tình hình sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đa dạng hóa về hình thức, nội dung, người dùng. Mạng xã hội sẽ trở thành một trong những kênh thông tin, giao lưu, học tập, làm việc và giải trí quan trọng của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, mạng xã hội cũng sẽ trở thành một trong những không gian tranh luận, tạo dư luận, tác động đến đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng sẽ tiếp tục là một trong những nguồn phát tán lớn nhất những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, thông tin phản động của các thế lực thù địch. Các thế lực thù địch sẽ không ngừng nâng cao năng lực, công nghệ, nhân lực, tài chính để thực hiện các hoạt động phá hoại tư tưởng trên mạng xã hội, nhằm đạt được mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các hoạt động phá hoại tư tưởng trên mạng xã hội sẽ diễn ra hết sức gay go, quyết liệt, tinh vi, đa dạng, phức tạp, khó lường, khó phát hiện, khó xử lý. Từ đó, gây ra những tác động tiêu cực, nguy hiểm đến nền tảng tư tưởng của Đảng, đến niềm tin, tình cảm, đoàn kết của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, đến sự ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đến sự phát triển của đất nước.

Ảnh minh họa

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội là một nhiệm vụ chiến lược, quan trọng, cấp bách, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo, tham gia tích cực, đồng bộ, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và toàn dân. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò, năng lực, kỹ năng trong việc sử dụng mạng xã hội. Hãy sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức, có trách nhiệm, phục vụ nhu cầu học tập, làm việc, giải trí, phát triển bản thân, phát triển đất nước. Đồng thời, phát huy vai trò của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục; thông qua mạng xã hội để nâng cao nhận thức, phản biện, chống lại những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, thông tin phản động trên mạng xã hội; bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Qua đó, góp phần xây dựng một nền văn hóa mạng lành mạnh, văn minh, an toàn.


Tác giả: Hoàng Phúc