A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà: Tổng kết kế hoạch cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Ngày 13/6/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 299/KH-BCA-C08 về cao điểm xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, trong đó tập trung kiểm tra xử lý theo 03 chuyên đề lớn gồm: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; vi phạm về tải trọng, cơi nới thành thùng xe; vi phạm về tốc độ. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đăk Hà đã xây dựng kế hoạch, huy động mọi lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến được phân công, phân cấp. Qua 03 tháng triển khai thực đã đạt được những kết quả tích cực: trên địa bàn không xảy ra các vụ tai nạn giao thông cũng như không xảy ra các trường hợp “cơi nới” thùng xe, chở quá tải trọng; ý thức chấp hành của nhân dân được nâng cao.

 

Xác đinh công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trong trong việc nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đội ngũ lái xe ô tô, mô tô. Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSGT tổ chức 30 lượt tuyên truyền tại các nhà hàng, quán nhậu...12 lượt là các doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, 61 lượt tuyên truyền đối với cá nhân. Tổ chức 4 buổi tuyên truyền tại 4 cơ sở trường học với khoảng 3.094 cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự. Với nhiều hình thức, phương pháp như: thông qua tuần tra, kiểm soát tuyên truyền trực tiếp đến người điều khiển phương tiện; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội; đến từng địa điểm kinh doanh, cơ sở khai thác khoáng sản để tuyên truyền, đồng thời cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về không chở hàng quá tải trọng, không cơi nới thành thùng xe; khuyến cáo mọi người khi đến quán nhậu, hát Karaoke khi đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện.

Đi đối với công tác tuyên truyền, Công an huyện đã làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT. Trong đó Công an huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, huy động nhiều lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm; làm tốt công tác điều tra, cơ bản tuyến, địa bàn; sử dụng nhiều hình thức tuần tra phù hợp với tình thình thực tế qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm. Kết quả từ ngày 20/6/2022 đến ngày 20/9/2022 lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 400 trường hợp vi phạm; tạm giữ 01 xe ô tô, 203 xe mô tô; 04 giấy tờ xe ô tô, 188 các loại giấy tờ xe mô tô, gắn máy. Xử lý 389 trường hợp thành tiền 447.100.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm nghìn đồng) nộp ngân sách nhà nước. Tước GPLX 33 trường hợp xe mô tô, ô tô. Đối với chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn đã phát hiện xử lý 44 trường hợp, phạt tiền 213.000.000 triệu đồng (trong đó: 43 trường hợp xe mô tô, 01 trường hợp xe ô tô). Tước GPLX: 23 trường hợp xe mô tô; tạm giữ 43 xe mô tô, 01 xe ô tô. Đặc biệt có 01 trường hợp xe ô tô vi phạm không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đã đề xuất Công an tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ra quyết định xử phạt 35.000.000 đồng.

Cũng trong đợt cao điểm, Công an huyện đã tổ chức triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông - tháng 9/2022, tập trung tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp là học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chưa đủ tuổi, phối hợp với các nhà trường có biện pháp giáo dục, xử lý các trường hợp vi phạm.

Nguyễn Bá Thắng


Tác giả: Bá Thắng