A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-CAH-QLHC ngày 02/8/2022 về việc triển khai Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về ban hành quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công an xã đã tiến hành tham mưu cho UBND xã Sa Nhơn tiến hành kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ sự dụng nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ quan, tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhà thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn quản lý.

Nội dung kiểm tra gồm việc ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy; hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy, chữa cháy; kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; việc trang bị, hệ thống chữa cháy tại chỗ; kiểm tra đường thoát nạn trong khu vực kinh doanh; hệ thống điện và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy của các nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…

 

Kiểm tra công tác PCCC; hướng dẫn cách phòng, chống nguy cơ gây ra cháy

Qua kiểm tra thực tế, theo đánh giá của đoàn kiểm tra, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy như việc bố trí, sắp xếp hàng hóa, phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn; nhiều hộ kinh doanh tự ý thiết kế, lắp đặt hệ thống điện, sử dụng điện không bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn hướng dẫn người dân cách phòng, chống nguy cơ gây ra cháy, phương pháp chữa cháy ban đầu bằng các thiết bị chữa cháy tại chỗ và cách thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

 

Việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần giảm nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở./.

Trí Hoàng

 


Tác giả: Trí Hoàng