A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” thông báo đến cán bộ, chiến sĩ Bộ câu hỏi cuộc thi viết “ Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”. Bộ câu hỏi gồm 75 câu hỏi trắc nghiệm và 10 câu hỏi tự luận.

Xem thông tin tại tệp đính kèm

BO-CAU-HOI-TRẮC NGHIỆM BCA bản phát hành

Ban Tổ chức cuộc thi

 


Nguồn:congankontum.gov.vn Copy link
Tin liên quan