A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ Công an thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 01/7/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký 02 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ Công an thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện nay, để sẵn sàng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng và sự lựa chọn phù hợp với điều kiện khác nhau của mỗi người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính đang được thực hiện qua ba phương thức, đó là trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính. Trong đó, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sẽ được thực hiện thông qua doanh nghiệp bưu chính công ích, giúp tổ chức, cá nhân không cần phải đến trực tiếp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để gửi hồ sơ hoặc nhận kết quả; việc thực hiện thủ tục hành chính qua phương thức này cũng đặc biệt hữu hiệu đối với các thủ tục hành chính chưa cho phép thực hiện trực tuyến hoặc thủ tục bắt buộc phải có hồ sơ giấy khi giải quyết hoặc hồ sơ có tính đặc thù, việc số hoá còn khó khăn hoặc dữ liệu điện tử còn chưa thống nhất, liên thông và chia sẻ giữa các cơ quan chức năng.

Do đó, ngày 01/7/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký 02 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ Công an thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể là:

(1) Quyết định số 4927/QĐ-BCA-V03 ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: ban hành danh mục gồm 185 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và 229 thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên các lĩnh vực như: Quản lý xuất nhập cảnh; phòng cháy, chữa cháy; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; khiếu nại, tố cáo; cấp, quản lý căn cước công dân; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đăng ký, quản lý cư trú.

(2) Quyết định số 4928/QĐ-BCA-V03 ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; ban hành danh mục 78 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên các lĩnh vực như: Quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tổ chức cán bộ, chính sách; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đăng ký, quản lý cư trú.

Việc Bộ Công an ban hành hai quyết định trên có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính, tối ưu hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính, từ đó, góp phần giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

 


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan