A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định số 1098/QĐ-CAT-PV01 về việc cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

Ngày 30/6/2022, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-CAT-PV01 về việc cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh so với quy định hiện hành.

Theo đó, Quyết định số 1098/QĐ-CAT-PV01 đã được ban hành kèm theo danh mục 05 thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các phòng thuộc Công an tỉnh, cụ thể như sau:

STT

Tên lĩnh vực, thủ tụcThời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật (ngày làm việc)Thời hạn đề xuất cắt giảm (ngày làm việc)Thời hạn giải quyết sau cắt giảm (ngày làm việc)

Tỷ lệ cắt giảm (%)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI CÁC PHÒNG THUỘC CÔNG AN TỈNH
A. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
1Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy70,56,57%
2Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (1)70,56,57%
B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO
1Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương102820%
2Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng102820%
3Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương102820%

Việc thường xuyên rà soát, đánh giá các việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công an tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Qua việc cắt giảm thời hạn giải quyết 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh lần này đã thể hiện sự chủ động, tích cực của Công an tỉnh nhằm tạo thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, công sức của người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương.

 

--------------------------------------------

(1) Quy định: “Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, nếu đạt các yêu cầu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh có trách nhiệm ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp không chấp thuận kết quả nghiệm thu, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.”

 


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan