A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Công bố Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Tân Lập

Chiều ngày 21/04/2022, tại Hội trường Trung tâm xã, Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 và hướng dẫn, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn tổ công tác các thôn cách thức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 06/01/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Để đảm bảo công tác triển khai của Đề án có hiệu quả, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Kon Rẫy; UBND các xã, thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tại 07 xã, thị trấn và thành lập 48 Tổ công tác tại các thôn trên địa bàn huyện.

ĐA06-2

Lễ Công bố Quyết định thành lập Tổ công tác tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy

Sau khi công bố các Quyết định, lực lượng Công an đã trực tiếp hướng dẫn thành viên của Tổ công tác cấp xã và các thành viên Tổ công tác các thôn cách thức đăng ký, sử dụng dịch vụ công trên trang http://dichvucong.gov.vn/; kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

ĐA064

Lực lượng Công an hướng dẫn cách thức đăng ký, sử dụng dịch vụ công

Việc triển khai Đề án phục vụ có hiệu quả 5 nhóm tiện ích: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp Dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu Dân cư; phụ vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Việc triển khai Đề án đem lại nhiều lợi ích thiết thực như: Đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú, tinh giản các giấy tờ cần thiết để thực hiện các tục hành chính, giảm thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm cho Nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ nhưng tăng cường tính chính xác, nhanh chóng các hoạt động nghiệp vụ.

Qua buổi lễ công bố Quyết định và giao nhiệm vụ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các thành viên tổ công tác sẽ nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ và triển khai có hiệu quả các nội dung của Đế án, đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Hùng

 


Tin liên quan