A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh Kon Tum triển khai phân cấp công tác đăng ký xe kể từ ngày 21/5/2022

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 06 thông tư (trong đó có Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ). Với vai trò là cơ quan thường trực, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, công văn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá các điều kiện, năng lực, cơ sở vật chất, tại các điểm đăng ký. Qua đó, căn cứ tình hình thực tế tại mỗi đơn vị để trang cấp các trang thiết bị, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về thực hiện công tác đăng ký xe; tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng kí xe nắm vững nghiệp vụ, thành thạo quy trình thực hiện đăng ký xe, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đến nay, Công an tỉnh Kon Tum đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai việc phân cấp đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã kể từ ngày 21/5/2022 theo đúng mục tiêu, tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an.

https://www.csgt.vn/lib/ckfinder/images/Nam%202020/thang%207/13-7/height480.jpg

Hình minh họa

Theo đó, kể từ ngày 21/5/2022 Công an tỉnh Kon Tum sẽ triển khai phân cấp công tác đăng ký xe đối với 10 Công an cấp huyện, thành phố và 05 Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum đáp ứng đủ điều kiện quy định, cụ thể như sau:

– Đối với công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô: Phân cấp cho 09 đơn vị Công an cấp huyện (huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô, huyện Ngọc Hồi, huyện Đắk Glei, huyện Tu Mơ Rông, huyện Sa Thầy, huyện Ia H’drai, huyện Kon Rẫy, huyện Kon Plông), địa bàn thành phố Kon Tum do Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện.

– Đối với công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện): Phân cấp cho Công an thành phố Kon Tum và 09 đơn vị Công an cấp huyện (huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô, huyện Ngọc Hồi, huyện Đắk Glei, huyện Tu Mơ Rông, huyện Sa Thầy, huyện Ia H’drai, huyện Kon Rẫy, huyện Kon Plông) và 05 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện (Công an xã Đắk La – Công an huyện Đắk Hà; Công an xã Đắk Hring – Công an huyện Đắk Hà; Công an xã Diên Bình – Công an huyện Đắk Tô; Công an xã Đắk Xú – Công an huyện Ngọc Hồi; Công an xã Pờ Y – Công an huyện Ngọc Hồi).

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCA-V01 ngày 12/01/2022 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. Chủ phương tiện có thể thực hiện đăng ký trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an với mức độ 3 (đối với trường hợp đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển; đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe) và mức độ 4 (đối với đăng ký tạm thời; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được).

Việc triển khai phân cấp công tác đăng ký xe và thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công Quốc gia là chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe cho người dân, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và thuận lợi.

Gia Liêm