A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

Ngày 20/4/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định số 2609/QĐ-BCA-C08  công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ. Trong đó có 13 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được sửa đổi, bổ sung, 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được bãi bỏ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 933/QĐ-BCA-C08 ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 7/4/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Công an tỉnh đăng tải các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ; phí,lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, nghiên cứu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./.

bộ thủ tục kèm theo Quyết định 2609, Quyết định 2609 công bố TTHC, Thông tư 25 về XNC

Thúy Hằng